Hoe meld ik een misstand?

Gepubliceerd op 19 april 2018

In de volgende situaties kunt u een melding indienen:

  • Er is een acuut gezondheids- of veiligheidsrisico.
  • De gemeente of het waterschap neemt een besluit dat in strijd is met wet- of regelgeving of het algemeen belang.
  • De gemeente of het waterschap neemt ten onrechte geen besluit.
  • De gemeente of het waterschap voert een wettelijke taak niet naar behoren uit.

Bij IBT-meldingen gaan we onderzoeken of er sprake is van taakverwaarlozing of strijdige besluiten. Ingrijpen gebeurt alleen wanneer op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat dat in verhouding staat tot de ernst van de situatie.

Waar kunt u uw melding doorgeven?

U kunt uw melding mailen naar postbus@overijssel.nl. Wij adviseren u om, voordat u een melding indient, eerst contact op te nemen met de betreffende gemeente of het waterschap. Als er in de betreffende casus nog bezwaar of beroep mogelijk is, dient u hiervan gebruik te maken. Ons toezicht is namelijk geen alternatieve vorm van rechtsbescherming.

Hoe handelen wij uw melding af?

Wij nemen altijd contact met u op. Na ontvangst van uw melding bekijken wij of het een zaak betreft in het kader van onze interbestuurlijke toezichtstaak en informeren wij u over de afhandeling.