Scans voor gemeenten

Gepubliceerd op 6 mei 2019

Scans voor gemeenten

Een gemeente kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld met een financiële scan, een begrotingsscan of een begrotingsanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Financiële scan

De provincie Overijssel biedt gemeenten een financiële scan aan. Met de scan wordt de financiële positie getoetst. De gemeente ontvangt onder meer aanbevelingen voor het uitvoeren van mogelijke verbeteringen. De scan is niet verplicht, maar de aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten van de gemeente willen weten wat ze met de aanbevelingen gaan doen.

Voorbeelden van financiële scans zijn:

Begrotingsscan

Daarnaast is er een begrotingsscan. Het verschil met de financiële scan is dat deze wordt aangeboden door de provincie samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook bij de begrotingsscan wordt de financiële positie getoetst met het verschil dat naast de provinciale toezichthouder ook de inspecteur (art. 12 FvW) wordt betrokken als deskundige.

Net zoals voor de financiële scan geldt ook dat de begrotingsscan niet verplicht is, maar dat de aanbevelingen niet vrijblijvend zijn. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten van de gemeente willen weten wat ze met de aanbevelingen hebben gedaan.

Voorbeelden van begrotingsscans zijn:

Begrotingsanalyse gemeente

De gemeente kan een vergelijking maken van haar uitgaven en die van een andere gemeente of gemeenten. Hiervoor is er een digitaal rekenblad, de begrotingsanalyse voor gemeenten. Gemeenten kunnen dit zelf invullen.


Contact

Hans Steijn

Telefoonnummer: 038 499 74 02
E-mailadres: h.steijn@overijssel.nl