Begrotingscirculaire

Gepubliceerd op 21 maart 2018

Actuele begrotingscirculaire

Ieder jaar ontvangen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen relevante en actuele informatie over de wijze waarop wij uw (meerjaren)begroting beoordelen vanuit onze wettelijke taak, het financieel toezicht. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen deze informatie te betrekken bij het vaststellen van hun begroting.

Waar gaat de circulaire over?

In de circulaire worden naast het proces Financieel toezicht ook een aantal onderwerpen besproken. De onderwerpen zijn de vormen van toezicht, het structureel en reeel evenwicht, ontwikkelingen in het BBV, maar ook andere actuele onderwerpen. Deze kunnen per jaar wisselen.

Brieven en begrotingscirculaires ook digitaal beschikbaar

Deze brieven met de bijbehorende begrotingscirculaires worden elk jaar in het voorjaar naar de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verzonden. Vanaf de begrotingscirculaire 2018 wordt deze informatie ook digitaal beschikbaar gesteld.

Laat het ons weten als u vragen heeft

Heeft u vragen over deze circulaire? Neem dan gerust contact op met de ambtelijk contactpersoon voor uw gemeente.