Kwaliteit Openbaar bestuur

Gepubliceerd op 24 juli 2018

Een goed functionerend bestuur in Overijssel

De provincie staat als bestuurslaag tussen 'Den Haag' en de gemeenten in. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker in maatschappelijke behoeften voorzien.

Samenwerking stimuleren

De provincie werkt samen met allerlei partijen en heeft soms een stimulerende rol in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen partners. Zo kan de provincie bijvoorbeeld eventuele conflicten beslechten als de samenwerking tussen gemeenten niet goed loopt. De Commissaris van de Koning heeft bovendien een aantal Rijkstaken die bijdragen aan een goed functionerend bestuur in Overijssel.

Contact

Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet

038 499 93 93

Provinciehuis

Samenwerken met partners

De provincie heeft onder andere de taak om te zorgen voor een goede bereikbaarheid en de inrichting van het landschap in Overijssel.
De provincie werkt hierin samen met andere overheden in Overijssel zoals gemeenten, stedelijke netwerken, waterschappen en regio’s.
Daarnaast werkt de provincie samen met partners binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

Intergemeentelijke Samenwerking

kaartviewerigs

Landelijke ontwikkelingen maken het voor gemeenten steeds belangrijker dat er intensief wordt samengewerkt. Denk daarbij aan onwikkelingen als decentralisaties van taken, aan bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zoals krimp. Ook gemeenten in Overijssel zoeken onderling steeds vaker naar samenwerkingsvormen. Met deze kaartviewer laten we deze samenwerking zien.

Integriteit & Ondermijning

Bureau Berenschot presenteert de resultaten van een verkenning naar de integriteitinfrastructuur van het Overijsselse openbaar bestuur.

Rapport verkenning bestuurlijke integriteit in Overijssel (pdf, 869 kB)

Uitkomsten

Mentimeter peiling Berenschot Integriteit en Ondermijning (pdf, 398 kB)

Interbestuurlijk Toezicht

Om ervoor te zorgen dat lokaal bestuur goed functioneert, houdt de provincie toezicht op gemeenten en waterschappen. Interbestuurlijk toezicht is het toezicht door de ene overheid op de uitvoering van taken door de andere overheid.  Een voorbeeld daarvan is het toezicht van de provincie op gemeentefinanciën.

Interbestuurlijk toezicht