Declaraties CdK en leden van Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op 9 januari 2019

Declaraties GS eerste tm derde kwartaal (alle bedragen in euro's)

CdK

Heidema

GS

vHijum

GS

Maij

GS

Boerman

GS

Traag

GS

vHaaf

Totaal

Reiskosten 180 301 266 747
Dinerkosten 4 536 461 1001
Verblijfkosten 254 125 4.081 370 4.830
Scholingskosten
Representatiekosten
Computer
Overig
Totaal 434 129 4.918 1.097 6.578

Eerdere overzichten

U vindt eerdere declaratieoverzichten van ons college tot 2011 terug op ons archiefweb.