Haaksbergen zoekt Burgemeester

Gepubliceerd op 6 november 2018

Burgemeestersambt gemeente Haaksbergen

Vacature

De gemeente Haaksbergen zoekt een nieuwe burgemeester. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Haaksbergen (circa 24.300 inwoners), vacant per 8 juni 2015. Lees hier de openstelling van de vacature. (docx, 13 kB)

Profielschets

Tijdschema

  • dec. 2018 Inlichtingen inwinnen sollicitanten
  • jan. 2019 CdK en Chef Kabinet ontvangen sollicitanten
  • jan./feb. Vertrouwenscommissie ontvangt sollicitanten
  • feb. Bevindingen Vertrouwenscommissie in besloten vergadering gemeenteraad
  • april: Benoeming


Solliciteren

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Per post:

De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel
De heer ir. A.P. Heidema
Postbus 10078
8000 GB Zwolle o.v.v 'persoonlijk' en 'kabinet'

Per mail:
burgemeesterszaken@overijssel.nl

Informatie: Kabinet van de commissaris van de Koning, tel. 038 4999 337