Burgemeesterszaken

Gepubliceerd op 22 november 2018

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten met evenzoveel burgemeesters. De Commissaris van de Koning speelt, samen met de gemeenteraad en de minister van BZK, een rol in de procedure van de benoeming van de burgemeester.

Benoeming

Zodra zich een burgemeestersvacature in een Overijsselse gemeente voordoet is de Commissaris van de Koning betrokken bij de procedure, die leidt tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Om te komen tot een burgemeestersbenoeming werken we met procedureregels die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgesteld.

De sollicitatieprocedure neemt gemiddeld 6 maanden in beslag. Zodra de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe te benoemen burgemeester heeft geschetst kan de vacature worden opgesteld in de Staatscourant. De minister van BZK verwacht de aanbeveling van de gemeenteraad dan uiterlijk 4 maanden daarna. De commissaris rapporteert de minister over het verloop en de inhoud van de benoemingsprocedure.

Herbenoeming

Burgemeesters worden in Nederland bij Koninklijk Besluit benoemd voor 6 jaar. Als die termijn afloopt geeft de burgemeester in een gesprek met de commissaris aan of hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. De Commissaris van de Koning start vervolgens de herbenoemingsprocedure  met de gemeenteraad. De minister van BZK verwacht de aanbeveling van de gemeenteraad uiterlijk 4 maanden vóór afloop van de ambtstermijn, door tussenkomst van de commissaris.

Waarneming

Als er in een gemeente voor lange tijd geen burgemeester is kan de commissaris, na overleg met de gemeenteraad, een waarnemend burgemeester benoemen. Dat kan onder meer gebeuren in de periode tussen het ontslag van een burgemeester en de benoeming van een nieuwe.

Burgemeesterskorps

Hoewel de burgemeester in het college van burgemeester en wethouders en in de gemeenteraad boven de partijen staat is hij doorgaans wel aangesloten bij een politieke partij. Informatie over de benoemingsdata en politieke kleur van de 25 Overijsselse burgemeesters staat in het overzicht  burgemeesterskorps.