ID2019- Remko Wicherson

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

Remote Sensing in de praktijk

Het ID-lab  voert experimenten uit met nieuwe data, datatechnieken en technologieën om zo tot een slimmere, snellere en betere uitvoering van de provinciale taken te komen.

Luchtfoto’s en satellietbeelden bieden hierbij veel kansen: van visuele herkenning van glyfosaatbeelden tot automatische herkenning van de bezetting van carpoolplaatsen en van het opsporen van gekapte bomen tot INSAR.

Remko Wicherson

Remko Wicherson is gefascineerd door data. Van jongs af aan zocht hij naar trends in zijn proefwerkcijfers en zijn honkbaldata. Die privéfascinatie is nu verschoven naar data van zijn racefietstochten. Beroepsmatig komt de datafascinatie terug in zijn rol als trekker van het Innovatie- en Datalab van provincie Overijssel. Daar zoekt Remko naar kansen voor nieuwe data, datatechnieken en technologieën om Overijsselse vraagstukken beter of sneller te beantwoorden. Voorop staat dat van de experimenten wordt geleerd. Verder huldigt Remko het principe ‘think maps’. Kaartgebruik verbetert bestuurlijke besluitvorming, is Remko’s overtuiging. Remko studeerde geodesie aan de Technische Universiteit in Delft en heeft daar enkele jaren onderzoek gedaan. Daarna heeft hij onder andere gewerkt bij Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied.

Judith Kats

Na de studie diermanagement is Judith Kats door haar familie de geografie ingerold. Gestart als detacheerder bij Esri (toenmalig AquaGIS) heeft ze de basiskennis van GIS, data en processen bij verschillende organisaties opgedaan. Nu, meer dan 10 jaar later, werkt Judith nog steeds met veel enthousiasme met GIS en data bij de provincie. Het afronden van de master of Informatics, wat dit jaar op de planning staat, geeft dit ook goed weer.

Terug naar ID2019