ID2019- Jaring Hiemstra

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

Succesvolle toepassing van data science in 4 lessen

Veel publieke organisaties hebben ‘datagdreven werken’ of ‘het toepassen van AI’ op de agenda staan. Terecht, want uit verschillende studies blijkt dat de toepassing van deze technologie de publieke sector kan helpen meer publieke waarde te realiseren. McKinsye becijferde zelfs dat de totale opbrengst in de EU 150 tot 300 miljard euro zou bedragen.

De afgelopen drie jaar hebben publieke organisaties de eerste ervaringen opgedaan met de toepassingen. Voorbeelden zijn meer risicogericht toezicht, het meer gelijkmatig zuiveren van rioolwater en het maken van allerlei geavanceerdere data-analyses op wijk en buurtniveau.

Toch zijn de grote vruchten nog niet gepukt van deze nieuwe technologien. Wat is er nodig om de volgende stap te zetten?

Jaring Hiemstra

Jaring Hiemstra is directeur van Ynformed. Na een studie bestuurskunde is Jaring gaan werken bij de overheid en is daar gepromoveerd en aan de slag gegaan bij PWC en KPMG.

Jaring houdt ervan ervan om ingewikkelde uitdagingen hanteerbaar te maken en energie te brengen waardoor er beweging en voortgang ontstaat.

Het idee een (kleine) bijdrage leveren aan een betere wereld geeft Jaring energie. Vanuit die gedachte is hij Ynformed gestart. Ynformed heeft als missie ‘doing good with data’ en bestaat uit een team van veertig data scientists, data engineers en consultants.

De organisatie past artificial intelligence toe in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn geautomatiseerde visuele inspecties (beeldherkenning), slimmer watermanagement en het vergroten van het aantal leerlingen van met een startkwalificatie.

Terug naar ID2019