Vergadering CRO TA 28 maart 2019


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:00 tot
Locatie
Raadszaal gemeente Dinkelland te Denekamp, Nicolaasplein 5 MA Denekamp
Omschrijving

Agenda 4e vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

 • Opening en welkom.
 • Mededelingen voorzitter.
 • Gelegenheid voor belangstellenden om hun standpunt kenbaar te maken.

Besluitvormend

 • Benoeming nieuwe CROTA leden door de voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Verslag 3e CROTA vergadering 27 september 2018 en actiepuntenlijst.
 • Vaststellen Jaarverslag CROTA 2018.

Informerend

 • Stand van zaken Twente Airport. Toelichting door mevrouw De Groot.
 • Stand van zaken klachten omwonenden. Info door de provincie Overijssel en Twente Airport.
 • Ontwikkelingen wetgeving drones. Info door de secretaris.
 • Inleiding over de wijze waarop de Jaarrapportage van luchthaven Twente Airport tot stand komt. Inleider de heer Haverdings van ADECS.
 • Jaarrapportage 2018 van Twente Airport en de beoordeling daarvan door de provincie Overijssel. Toelichting door de heer Ten Hove, toezichthouder van de provincie Overijssel.
 • Agendapunten volgende vergadering.
 • Rondvraag en sluiting.