Toegankelijkheidsverklaring

Gepubliceerd op 10 september 2018

Digitale toegankelijkheid website provincie Overijssel

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
  • Alle eFormulieren voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen
  • video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken
  • de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Provincie Overijssel werkt continue aan de website zodat voor iedereen toegankelijk wordt. Op dit moment herschrijft de webredactie alle webpagina’s naar een eenvoudiger taalniveau (B1). Daarnaast zijn we doorlopend bezig met het in orde maken van de volgende zaken:

- het sollicitatieformulier van www.werkenbijOverijssel.nl

- onze kaarten website www.geoportaaloverijssel.nl

- onze databank https://overijssel.databank.nl

- onze monitor: http://monitor.overijssel.nl/ en monitoroverijssel.nl

- onze atlas: http://geo.overijssel.nl

- ons stateninformatie systeem: https://overijssel.notubiz.nl/

- onze beveiligde e-mail omgeving Cryptshare.overijssel.nl

PDF, Excel en Word-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan alle bestandsbijlagen. Provincie Overijssel kan op dit moment niet garanderen dat deze allemaal op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Vanaf september 2018 voldoen alle nieuw geplaatste PDF’s aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Komende twee jaar werken we aan het wegwerken van alle pdf's die niet voldoen van na 2015.

De provincie Overijssel past vanwege hoge kosten in eerste instantie deze niet allemaal aan. Wel bieden we de mogelijkheid om op verzoek bijlagen toegankelijk te maken. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van www.overijssel.nl blijven vanuit een archieffunctie op Archiefweb van Overijssel beschikbaar. We passen deze niet met terugwerkende kracht aan. Dit betekent dat sommige bezoekers deze informatie niet kunnen gebruiken. Als u informatie uit het archief wilt gebruiken die voor u niet toegankelijk is, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande mogelijkheden.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via het vragenformulier of telefoonnummer 038 499 88 99.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 mei 2018. Laatste aanpassing op 10 september.