Provinciale bladen 2011

Gepubliceerd op 20 april 2015

Hieronder vind je de Provinciale bladen die tot op dit moment zijn uitgegeven in 2011.
De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per rubriek gerangschikt. Het onderwerp van het Provinciaal blad bepaalt onder welke rubriek deze is opgenomen. Deze rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.
Je kunt een Provinciaal blad en eventuele bijlagen downloaden als PDF-document.

Provinciale bladen uit voorgaande jaren vind je in de rechterkolom.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur

Provinciaal blad nr. 2010/0196721.pdf (36,2kb) Gepubliceerd op 18 januari 2011.  
Actualisatie lokale regelingen en vijfpuntsschaal.

Provinciaal blad nr. 2011/0017225.pdf (22,6kb)  Gepubliceerd op 26 januari 2011.
Subsidieplafond 2011 voor de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (paragraaf 8.33  Uivoeringsbesluit Subsidie Overijssel 2007).

Provinciaal Blad nr. 2011/0017212 .pdf (43,2kb)  Gepubliceerd op 26 januari 2011.
Wijziging hoofdstuk 8 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2011/0040017.pdf (43,4kb)  Gepubliceerd op 25 februari 2011.
Subsidieplafonds 2011 voor paragrafen hoofdstuk 8 Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2011/0060939.pdf (39,4kb) Gepubliceerd op 28 maart 2011.
Subsidieregeling Duurzaam Dorp + Wijk.

Provinciaal blad nr. 2011/0060958.pdf (22,5kb) Gepubliceerd op 28 maart 2011.
Subsidieplafond voor Duurzaam Dorp + Wijk.

Provinciaal blad nr. 2011/0063245.pdf (23,6kb)Gepubliceerd op 30 maart 2011.
Subsidieplafond voor Restauratieachterstanden Rijksmonumenten.

Provinciaal blad nr. 2011/0063245 .pdf (40,7kb) Gepubliceerd op 31 maart 2011.
Aanpassing hoofdstuk 7, paragraaf 9 Restauratieachterstanden Rijksmonumenten Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2011/0062078 .pdf (20,2kb) Gepubliceerd op 6 april 2011.
Openstelling hoofdstuk 8 van het Uitvoeringsbesluit subsidies; tweede tranche aanvragen provinciaal Meerjarenprogramma.

Provinciaal Blad nr. 2011/0072496 .pdf (57,4kb)  Gepubliceerd op 12 april 2011.
Wijziging hoofdstuk 3 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007, toevoeging paragraaf 3.14 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid.

Provinciaal Blad nr. 2011/0081808.pdf (33,1kb)  Gepubliceerd op 13 april 2011.
Subsidieplafonds 2011 voor paragrafen hoofdstuk 8 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal Blad nr. 2011/0080507 .pdf (39,2kb)  Gepubliceerd op 19 april 2011.
Wijziging hoofdstuk 3 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007, toevoeging paragraaf 3.3.12 Asbest van het dak, zonnepanelen erop

Provinciaal Blad nr 2011/ 0080589.pdf (22,1kb)Gepubliceerd op 19 april 2011.
Subsidieplafond voor paragraaf 3.3.12 Asbest van het dak, zonnepanelen erop.

Provinciaal Blad nr. 2011/1348009.pdf (20,6kb)Gepubliceerd op 21 april 2011.
Uitvoering paragraaf 8.10 van het Uitvoeringsbesluit subsidies (Verwerving areaal nieuwe natuur voor EHS).

Provinciaal Blad nr. 2011/0081675.pdf (25,0kb)  Gepubliceerd op 21 april 2011.
Wijziging bevoegdhedenlijsten 2011.

Provinciaal Blad nr. PS/2011/299.pdf (103kb) Gepubliceerd op 27 april 2011.
Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2011/0083777.pdf (19,4kb)  Gepubliceerd op 26 mei 2011
Wijziging subsidieplafond 2011, Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Provinciaal Blad nr 2011/0075068 .pdf (21,0kb) Gepubliceerd op 30 mei 2011.
Wijziging subsidieplafond 2011, Re-animatie Industrieel en agrarisch erfgoed, (onderdeel opstellen transformatieplannen)

Provinciaal Blad nr 2011/0103671.pdf (26,7kb)  Gepubliceerd op 31 mei 2011.
Wijziging subsidieplafond 2011, Restauratieachterstanden Rijksmonumenten.

Provinciaal blad nr. 2011/0109519.pdf (26,3kb)  Gepubliceerd op 16 juni 2011.
Aanpassing mandatering onroerend goed transacties op grond van het Handelingskader Grond Overijssel.

Provinciaal blad nr. PS/2011/428.pdf (21,9kb) Gepubliceerd op 29 juni 2011.
Benoeming leden van het Algemeen Bestuur Area Development Twente.

Provinciaal Blad nr 2011/0121942.pdf (1,07Mb)  Gepubliceerd op 30 juni 2011.
Intrekking Uitvoeringsbesluit subsides Overijssel 2007 en inwerkingtreding Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0120897.pdf (71,8kb)  Gepubliceerd 1 augustus 2011.
Wijziging subsidieplafonds 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0156786.pdf (19,6kb)  Gepubliceerd op 25 augustus 2011.
Rectificatie Provinciaal blad nr. 2011/0081808 betreffende Subsidieplafonds 2011 voor paragrafen hoofdstuk 8 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2011/0159130.pdf (48,2kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken, paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0159087.pdf (22,6kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
2011/Subsidieplafonds 2011 voor paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0152923.pdf (22,6kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
Subsidieplafonds Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2011/0152927.pdf (23,7kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
Subsidieplafonds Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0152917.pdf (31,4kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0192837.pdf (26,1kb)  Gepubliceerd op 1 september 2011.
Mandaatbesluit Subsidies Dienst Landelijk Gebied 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0186018.pdf (66,0kb)  Gepubliceerd op 12 oktober 2011.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011 inclusief vaststelling van de nieuwe paragraaf 8.11 Rijden op groengas en elektriciteit.

Provinciaal blad nr. 2011/0186022.pdf (26,5kb)  Gepubliceerd op 12 oktober 2011.
Vaststelling subsidieplafond paragraaf 8.11 Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0159134.pdf (41,6kb)  Gepubliceerd op 12 oktober 2011.
Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel, paragraaf 8.10 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0159090.pdf (22,5kb) Gepubliceerd op 12 oktober 2011.
Vaststelling subsidieplafond paragraaf 8.10 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Provinciaal blad nr. 2011/0178211.pdf (25,6kb) Gepubliceerd op 25 oktober 2011.
Wijziging subsidieplafonds 2011.

Provinciaal blad PS/2011/543.pdf (30,1kb)  Gepubliceerd op 7 november 2011.
Verordening werkgeverscommissie griffier en wijziging van het Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten.

Provinciaal Blad PS/2011/678.pdf (134kb)   Gepubliceerd op 16 november 2011.
Actualisering belastingverordening Overijssel 2012, met ingang van 1 januari 2012.

Provinciaal Blad nr. 2011/0199405.pdf (27,8kb) Gepubliceerd op 23 november 2011.
Wijziging subsidieplafonds 2011.

Provinciaal Blad nr. 2011/0175575.pdf (31,5kb)  Gepubliceerd op 28 november 2011.
Mandaatbesluit Subsidies Stichting Stimuland Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2011/0312894.pdf (21,5kb)  Gepubliceerd op 21 december 2011.
Wijziging subsidieplafonds 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0336135.pdf (189kb)  Gepubliceerd op 22 december 2011.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Provinciaal Blad nr. 2011/0332819.pdf (59,6kb) Gepubliceerd op 22 december 2011
Subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2011/0337901.pdf (31,2kb) Gepubliceerd op 22 december 2011
Subsidieregeling Sociale Kwaliteit Overijssel.

Provinciaal Blad nr. 2011/0329247.pdf (33,6kb)  Gepubliceerd op 22 december 2011.
Besluit mandatering en volmachtverlening DLG 2012.

Provinciaal Blad nr. 2011/0337411.pdf (123kb)  Gepubliceerd op 23 december 2011
Uitvoeringsregeling Treasury

Provinciaal Blad nr. 2011/0337435.pdf (23,5kb)  Gepubliceerd op 23 december 2011
Aanpassing verordening Financieel Beheer Overijssel 2003 en intrekking van het treasurystatuut

II. Openbare orde en veiligheid

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

III. Verkeer en vervoer

Provinciaal Blad nr. 2011/0047032.pdf (63,4kb)  Gepubliceerd op 28 april 2011.
Wijziging regeling aanduidingen 2010.

Provinciaal Blad nr. 2011/0092215.pdf (30,3kb) Gepubliceerd op 17 mei 2011.
N 346 provinciale weg gedeelte grens Gelderland-Hengelo. Maximum snelheid (A3) en Groot Wild (J27) op een electronisch signaleringsbord.

Provinciaal Blad nr. 2011/0092220.pdf (30,2kb) Gepubliceerd op 17 mei 2011.
N 757 provinciale weg Wijthmen-Dalfsen. Maximum snelheid (A3) en Groot Wild (J27) op een electronisch signaleringsbord.

Provinciaal Blad nr. 2011/0092367.pdf (35,0kb) Gepubliceerd op 9 juni 2011.
Regeling ligplaatsen. Kaart regeling ligplaatsen.pdf (1,59 Mb)

Provinciaal Blad nr. 2011/0135943.pdf (236kb)  Gepubliceerd op 17 augustus 2011
N334 provinciale weg Zwartsluis - Steenwijk.
Verkeersmaatregelen busstation Zwartsluis.

Provinciaal Blad nr. 2011/0135465.pdf (158kb) Gepubliceerd op 17 augustus 2011.
Vaarweg 1 Beukers-Steenwijk, gedeelte Beukersgracht.

Provinciaal Blad nr. 2011/0163368.pdf (26,0kb) Gepubliceerd op 14 september 2011.

N 350 provinciale weg Holten-Wierden, gedeelte Rijssen-Bussinkweg.

Provinciaal Blad nr. 2011/0194103.pdf (25,6kb) Gepubliceerd op 2 november 2011.
N377 provinciale weg Hasselt-gr. Drenthe. Maximum snelheid (A3) en Groot Wild (J27) op een electronisch signaleringsbord.

Provinciaal Blad nr. 2011/0194105.pdf (25,8kb) Gepubliceerd op 2 november 2011.

N 337 provinciale weg Deventer-Zwolle. Maximum snelheid (A3) en Groot Wild (J27) op een electronisch signaleringsbord.

IV. Waterhuishouding

Provinciaal blad nr. 2011/0000583.pdf (31,5kb)  Gepubliceerd op 22 maart 2011. Instellingsbesluit adviescommissie schade grondwater.


V. Milieubeheer

Provinciaal blad nr. 2011/0044165.pdf (54,5kb)  Gepubliceerd op 3 maart 2011.
Aanvulling op extra openstelling Natuurbeheer 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/0047066.pdf (61,9kb)  Gepubliceerd op 8 maart 2011.
Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Overijssel en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur & landschap.

Provinciaal blad nr. 2011/0047155.pdf (26,1kb)  Gepubliceerd op 8 maart 2011.
Volmacht kwalitatieve verplichting PSN en SKNL.

Provinciaal blad nr. 2010/0218902.pdf (299kb)  Rectificatie op Provinciaal blad nr. 2010/0169176 (15 oktober 2010).
Wijziging Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Overijssel (SKNL).


Provinciaal blad nr. 2011/0070071 (pdf, 23 kB)
.pdf (22,7kb)  Gepubliceerd op 12 april 2011.
Wijziging begrenzing beschermingsgebied Engelse Werk. Gepubliceerd op 12 april 2011.

Provinciaal blad nr. 2011/009680.pdf (33,7kb)  Gepubliceerd op 1 juni 2011.
Ontwerp-Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2011/0161570.pdf (30,5kb)  Gepubliceerd op 26 september 2011.
Wijziging Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SRNL) en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) over Uitvoeringsbesluiten

Index (pdf, 101 kB).pdf (100kb)
Toelichitng op index (pdf, 14 kB).pdf (13,7kb)

Mandaatbesluit Dienst Regelingen (pdf, 29 kB).pdf (28,5kb)
Toelichting op mandaatbesluit Dienst Regelingen (pdf, 29 kB).pdf (28,6kb)

Wijziging van de regelingen (pdf, 85 kB).pdf (84,6kb)
Toelichting op wijziging van de regelingen (pdf, 30 kB).pdf (30,0kb)

Aanwijzing van de Toezichthouders SNL.pdf (15,7kb)

Provinciaal blad nr. 2011/016579.pdf (32,3kb) Gepubliceerd op 26 september 2011.
Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2011/0149141.pdf (109kb)  Gepubliceerd 7 oktober 2011.
Subsidieplafonds en openstellingsperiode SNL en SKNL 2012.

Provinciaal blad nr. 2011/0161423.pdf(38,5kb) Gepubliceerd op 10 oktober 2011.
Rectificatie Provinciaal blad nr. 2011/0165796 betreffende Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2011/0045717.pdf (24,8kb) Gepubliceerd op 7 november 2011.
Handhaving- en gedoogbeleid.
Handhavings- en gedoogstrategie fysieke leefomgeving overijssel (pdf, 611 kB).pdf (610kb)

Provinciaal Blad nr. 2011/0215129.pdf (22,4kb)  Gepubliceerd op 16 november 2011.
Intrekking paragraaf 9.10 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 en de Gegadigdenkaart.


VI. Recreatie en toerisme

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

VII. Economische en agrarische zaken

Provinciaal blad nr. 2011/0007147.pdf (27,6kb)  Gepubliceerd op 13 januari 2011.
Subsidieplafond Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Provinciaal Blad nr. 2010/0228907.pdf (22,0kb)  Gepubliceerd op 19  januari 2011.
Wijziging reglement Uivoeringscommissies Inrichting Landelijk Gebied.

Provinciaal blad nr. 2011/0013474.pdf (42,2kb)  Gepubliceerd op 21 januari 2011.

Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) en maatregel 321b (Health Check middelen).

Provinciaal blad nr. 2011/0014030 (pdf, 30 kB).pdf (30,3kb)  Gepubliceerd op 26 januari 2011.
Intrekking mandaten DLG voor subsidieverlening paragrafen 8.5, 8.6, 8.10 en 8.12 Uitvoeringsbesluit Subsidies.

Provinciaal blad nr. 2011/0014078.pdf (30,2kb)  Gepubliceerd op 27 januari 2011.
Intrekking mandaten verleend aan Stichting Stimuland.

Provinciaal blad nr. 2011/0007089.pdf (37,2kb)  Gepubliceerd op 28 januari 2011.
Vaststelling Inrichtingsplan Olst-Wesepe.

Provinciaal blad nr. 2011/0007076.pdf (22,1kb)  Gepubliceerd op 28 januari 2011.
Benoeming Uitvoeringscommissie Olst Wesepe.

Provinciaal blad nr. 2011/0040021.pdf (32,8kb)  Gepubliceerd op 25 februari 2011.
Rectificatie. Provinciaal blad nr. 2011/014030 en intrekking mandaten DLG voor subsidieverlening paragrafen 8.5, 8.6, 8.10 en 8.12 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2011/0044633.pdf (34,7kb)  Gepubliceerd op 4 maart 2011.
Subsidieplafonds voor paragrafen 8.25 en 8.28 Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 en tevens gedeeltelijk rectificatie van Provinciaal Blad nr. 2011/0017212.

Provinciaal blad nr. 2011/0010653.pdf (37,3kb)  Gepubliceerd op 18 maart 2011.
Vaststelling wijziging Inrichtingsplan Enschede-Zuid.

Provinciaal blad nr. 2011/0040176.pdf (21,7kb)  Gepubliceerd op 28 maart 2011.
Besluit Collectieve Weidevogelbeheerplannen.

Provinciaal blad nr. 2011/0056718.pdf (53,8kb)  Gepubliceerd op 31 maart 2011.
Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura2000 en stikstof voor veehouderijen.

Provinciaal blad nr. 2011/0103954.pdf (26,6kb)  Gepubliceerd op 31 mei 2011.
Onteigening ten behoeve van de realisering waterbergingsgebied Kristalblad.

Provinciaal blad nr. 2011/0096682.pdf (22,7kb)  Gepubliceerd op 7 juni 2011.
Vaststelling Ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Provinciaal blad nr. 2011 0141111.pdf (21,7kb)  Gepubliceerd op 28 juli 2011.
Aanwijzing toezichthouders in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Provinciaal blad nr. 2011 0155746.pdf (43,9kb)  Gepubliceerd op 26 augustus 2011.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) en maatregels 311b en 321b (Health Check middelen).

VIII. Welzijn, zorg en cultuur

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.


IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal blad nr. 2011/0038316.pdf (31,6kb)  Gepubliceerd op 10 maart 2011.
Coördinatie vergunningen IJsseldelta-Zuid.

Provinciaal blad nr. 2011/0179908.pdf (20,1kb)  Gepubliceerd op 10 oktober 2011.
Aanvulling vergunningencoördinatie provincie Overijssel.