Provinciale bladen 2007

Gepubliceerd op 20 april 2015

Hieronder vindt u de Provinciale Bladen vanaf augustus 2007. Deze zijn te downloaden als PDF-document.

Voor een gerubriceerd overzicht van alle Provinciale bladen in 2007 kunt u ook kijken in het Register van Provinciale bladen 2007 (pdf, 2,8 MB).

Provinciaal blad nr. 2007-102 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 26 kB)
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2007-101 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 24 kB)
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Verplichte rijrichting.

Provinciaal blad nr. 2007-100 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 23 kB)
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Opheffing voorrangsregeling parallelweg tussen km 1,040 (Oldenzaal) en km 14,800 (Tubbergen).

Provinciaal blad nr. 2007-99 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 24 kB)
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Vaststelling 60 km/u-zone (parallelwegen).

Provinciaal blad nr. 2007-98 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 22 kB)
N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen. Aanduiding onverplicht fietspad.

Provinciaal blad nr. 2007-97 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 22 kB)
N 340 provinciale weg Zwolle-Ommen. Vaststelling 60 km/u-zone.

Provinciaal blad nr. 2007-96 – Uitgiftedatum 18 december 2007 (pdf, 49 kB)
Subsidieplafonds 2008.

Provinciaal blad nr. 2007-95 – Uitgiftedatum 4 december 2007 (pdf, 18 kB)
Beëindiging Subsidieregeling Integrale veiligheid.

Provinciaal blad nr. 2007-94 – Uitgiftedatum 4 december 2007
Verhoging tarieven Belastingverordening Overijssel per 1 januari 2008.

Provinciaal blad nr. 2007-93 – Uitgiftedatum 4 december 2007
N 337 provinciale weg Deventer-Zwolle. Aanduiding parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is vermeld.

Provinciaal blad nr. 2007-92 – Uitgiftedatum 20 november 2007
Subsidieplafond 2007 Subsidieregeling In actie voor werkgelegenheid, Kennispark Twente.

Provinciaal blad nr. 2007-91 – Uitgiftedatum 20 november 2007
Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven, voor het begrotingsjaar 2008 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel (pSN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel (pSAN) en enkele wijzigingen van beide regelingen.

Provinciaal blad nr. 2007-90 – Uitgiftedatum 6 november 2007
Reglement voor de Statencommissies 2007.

Provinciaal blad nr. 2007-89 – Uitgiftedatum 6 november 2007 (pdf, 85 kB)
Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2007-88 – Uitgiftedatum 6 november 2007 (pdf, 34 kB)
Indiening van subsidieaanvragen voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2).

Provinciaal blad nr. 2007-87 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 377 provinciale weg Gedeelte Hasselt-grens Drenthe. Vaststelling maximumsnelheid 50 km/u.

Provinciaal blad nr. 2007-86 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 377 provinciale weg Gedeelte Hasselt-grens Drenthe. Geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers.

Provinciaal blad nr. 2007-85 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 31 kB)
N 377 provinciale weg Gedeelte Hasselt-grens Drenthe. Aanduiding verplichte fiets-/bromfietspaden en fietsstroken.

Provinciaal blad nr. 2007-84 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 824 provinciale weg grens Gelderland-Goor. Vaststelling maximumsnelheid 60 km/u.

Provinciaal blad nr. 2007-83 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 824 provinciale weg grens Gelderland-Goor. Vaststelling maximumsnelheid 30 km/u (bebouwde kom Diepenheim).

Provinciaal blad nr. 2007-82 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
N 824 provinciale weg grens Gelderland-Goor. Opheffing voorrangsregeling.

Provinciaal blad nr. 2007-81 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 24 kB)
N 824 provinciale weg grens Gelderland-Goor. Wegvak Diepenheim-Goor. Aanduiding fietsstroken.

Provinciaal blad nr. 2007-80 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Aanwijzing voorrangsweg.

Provinciaal blad nr. 2007-79 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Verplichte rijrichting (D4).

Provinciaal blad nr. 2007-78 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Verkeersmaatregelen rotonde ‘Het Hulscher’ te Zenderen.

Provinciaal blad nr. 2007-77 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Opheffing voorrangsregeling parallelwegen.

Provinciaal blad nr. 2007-76 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Aanduiding verplicht fietspad.

Provinciaal blad nr. 2007-75 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Vaststelling 60 km/u-zone (parallelwegen).

Provinciaal blad nr. 2007-74 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
N 743 provinciale weg Almelo-Hengelo. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2007-73 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 25 kB)
N 348 provinciale weg Gedeelte Deventer-Ommen. Opheffing maximumsnelheid 70 km/u.

Provinciaal blad nr. 2007-72 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 20 kB)
Wijziging provinciaal ruimtelijk beleid. Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen. Aanpassing onderdeel inhoudsmaat recreatiewoningen (paragraaf 4.2.6.1, onder 7).

Provinciaal blad nr. 2007-71 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 22 kB)
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2007-70 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 26 kB)
Mandaatbesluit Stimuland; Samenwerking Buitenpolders.

Provinciaal blad nr. 2007-69 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 33 kB)
Vaststelling Natuurgebiedsplan Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2007-68 – Uitgiftedatum 23 oktober 2007 (pdf, 17 kB)
Subsidieplafond Regeling behoud en bescherming cultureel erfgoed.

Provinciaal blad nr. 2007-67 – Uitgiftedatum 9 oktober 2007 (pdf, 18 kB)
Subsidieplafonds Stimuleren Toekomstgericht ondernemerschap en Omvorming van intensieve veehouderijbedrijven.

Provinciaal blad nr. 2007-66 – Uitgiftedatum 18 september 2007
N 752 provinciale weg Markelo-Rijssen. Vaststelling maximumsnelheid 60 km/h (parallelwegen).

Provinciaal blad nr. 2007-65 – Uitgiftedatum 18 september 2007 (pdf, 25 kB)
N 752 provinciale weg Markelo-Rijssen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.

Provinciaal blad nr. 2007-64  – Uitgiftedatum 18 september 2007
N 752 provinciale weg Markelo-Rijssen. Opheffing voorrangsregelingen parallelwegen gelegen tussen km 3,780 (rotonde ‘Hericke’)  en km 6,190.

Provinciaal blad nr. 2007-63 – Uitgiftedatum 18 september 2007 (pdf, 73 kB)
Beleidsregel ‘Toetsingskader vergunningverlening Wm’.

Provinciaal blad nr. 2007-62 – Uitgiftedatum 4 september 2007
Wijziging provinciaal ruimtelijk beleid. Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen.
Aanpassing onderdelen Paardenhouderijen en Burgerwoningen in het buitengebied.

Provinciaal blad nr. 2007-61 – Uitgiftedatum 4 september 2007 (pdf, 25 kB)
Bevoegdhedenbesluiten provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2007-60 – Uitgiftedatum 4 september 2007 (pdf, 19 kB)
Subsidieplafond 2007 Subsidieregeling roetfilters.

Provinciaal blad nr. 2007-59 – Uitgiftedatum 21 augustus 2007 (pdf, 108 kB)
Instellings- en benoemingsbesluit Voorbereidingscommissies en Uitvoeringscommissies Inrichting Landelijk Gebied.

Provinciaal blad nr. 2007-58 – Uitgiftedatum 7 augustus 2007
Intrekking ambulancevergunning standplaats Heerde.

Provinciaal blad nr. 2007-57 – Uitgiftedatum 7 augustus 2007
Regeling Samenwerking Innovatie en Landbouw.