Provinciale bladen 2010

Gepubliceerd op 20 april 2015

Overzicht van de gepubliceerde Provinciale Bladen van Overijssel in 2010. Deze zijn te downloaden als PDF-document.

De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per rubriek gerangschikt. Het onderwerp van het Provinciaal blad bepaalt onder welke rubriek deze is opgenomen. Deze rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur


Provinciaal blad nr. 2009/0191549. Gepubliceerd op 5 januari 2010.  
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; rectificatie op Provinciaal blad nr. 2009-85.

Provinciaal blad nr. 2010/0006386. Gepubliceerd op 22 januari 2010.
Investeren met Gemeenten; wijziging Ubs.

Provinciaal blad nr. 2010/0008461.Gepubliceerd op 1 februari 2010.
Klokkeluidersregeling.

Provinciaal blad nr. 2010/0043965.Gepubliceerd op 10 maart 2010.
Aanpassing lokale provinciale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2010/0042426. Gepubliceerd op 6 oktober 2009.
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; inwerktreding wijzigingen hoofdstuk 8 (Bijzondere bepalingen landelijk gebied).

Provinciaal blad nr. 2010/0055993. Gepubliceerd op 25 maart 2010.
Wijziging subsidieplafonds 2010.

Provinciaal blad nr. 2010/0057135.Gepubliceerd op: 29 maart 2010.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2010/0057285.Gepubliceerd op: 29 maart 2010.
Subsidieplafond 2010 voor de subsidieregeling Beelden Kunst en Vormgeving ‘Art (E) Motion'.

Provinciaal blad nr. 2010/0062085.Gepubliceerd op 19 april 2010.
Subsidieplafond voor de subsidieregeling Samen bouwen aan de toekomst van Overijssel! (Prestatieafspraken Wonen 2010-2015).

Provinciaal Blad nr. 2010/0086291.  Gepubliceerd op 19 mei 2010
Bevoegdhedenlijsten, wijziging.

Provinciaal blad nr. 2010/0087003.Gepubliceerd op 25 mei 2010.
Beleidsregel integriteit; artikel 15, eerste lid, onderdeel d van de Gemeentewet, artikel 3:43 van het Burgerlijk Wetboek.

Provinciaal blad nr. 2010/0071571.Gepubliceerd op 25 mei 2010.
Subsidieplafond 2010 voor de subsidieregeling 'Sportaccommodaties en jeugd'.

Provinciaal blad nr. 2010/0095686. Gepubliceerd op 3 juni 2010.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel (Ubs) 2007, subsidieregeling 'Sportaccommodaties en jeugd'.

Provinciaal blad nr. 2010/0097972.Gepubliceerd op 8 juni 2010.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel, paragraaf 7.3a Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt.

Provinciaal blad nr. 2010/0108278.Gepubliceerd op 30 juni 2010.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010-2015. Bijlagen: 1. Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel; 2. Algemene inkoopvoorwaarden provincie Overijssel en 3. Scheiding van belang.

Provinciaal blad nr. 2010/0103056 . Gepubliceerd op: 1 juli 2010.
Subsidieregeling Productiefonds Oost-Nederland 2010 t/m 2012.

Provinciaal blad nr. 2010/0103053.Gepubliceerd op: 1 juli 2010.
Subsidieplafond 2010 subsidieregeling Productiefonds Oost-Nederland 2010 t/m 2012.

Provinciaal Blad nr. 2010/0122725. Gepubliceerd op 16 juli 2010
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007

Provinciaal Blad nr. 2010/0123079 . Gepubliceerd op 16 juli 2010
Wijziging Subsidieplafonds 2010.

Provinciaal blad nr. 2010/0118459. Gepubliceerd op 3 augustus 2010.
Wijziging Subsidieplafonds 2010.

Provinciaal blad nr. 2010/0092308 . Gepubliceerd op 18 augustus 2010.
Belastingverordening Overijssel: aanpassingen als gevolg van de WABO

Provinciaal blad nr. 2010/0120433 . Gepubliceerd op 31 augustus 2010
CAO 2009-2011

Provinciaal blad nr. 2010/0158998.Gepubliceerd op 21 september 2010.
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; inwerkingtreding wijzigingen hoofdstuk 8 (bijzondere bepalingen landelijk gebied).

Provinciaal blad nr. 2010/0153081. Gepubliceerd op 23 september 2010.
Bevoegdhedenbesluit eenheid Economie, Milieu en Toerisme.

Provinciaal blad nr. 2010/0154890. Gepubliceerd op 1 oktober 2010.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2010/0154890. Gepubliceerd op 1 oktober 2010.
Paragraaf 8.34 Stimulering toepassingstikstof emissiebeperkende maatregelen en technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000.

Provinciaal blad nr. 2010/0168896. Gepubliceerd op 5 oktober 2010
Wijziging subsidieplafond Duurzame energie en energiebesparing.

Provinciaal blad nr. PS/2010/873.Gepubliceerd op 13 oktober 2010.
Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Overijssel 2007.

Provinciaal blad nr. 2010/0177107.Gepubliceerd op 20 oktober 2010.
Subsidieplafond voor de subsidieregeling Klimaatbestendig bouwen

Provinciaal blad nr. 2010/0177697.Gepubliceerd op 20 oktober 2010.
Klimaatbestendig bouwen / wijziging UBS

Provinciaal blad nr. 2010/0180577. Gepubliceerd op 22 oktober 2010.
Intrekking mandaten aan DLG voor zover betrekking hebbende op (nieuwe) grondverwerving EHS vanaf 5 oktober 2010.

Provinciaal blad nr. 2010/0179999. Gepubliceerd op 1 november 2010.
Wijziging subsidieplafond Bevorderen hergebruik vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB - pMJP 3.1.1.)

Provinciaal blad nr. 2010/0178578.Gepubliceerd op 11 november 2010.
Publicatie subsidieplafond voor de regeling Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed.

Provinciaal blad nr. PS/2010/864  (def). Gepubliceerd op 24 november 2010.
Gemeenschappelijke regeling voor de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. Bijlage: Gemeenschappelijk regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving.

Provinciaal blad nr. 2010/0209647. Gepubliceerd op 2 december 2010.
Aanpassing reglement Cultuurdeelname.

Provinciaal blad nr. 2010/0217043 . Gepubliceerd op 10 december 2010.
Acutalisering belastingverordening Overijssel 2011

Provinciaal blad nr. 2010/0200799 . Gepubliceerd op 14 december 2010.
Concept verkeersbesluit N 342 Hengelo - grens Duitsland.
Download de toelichting (doc, 70 kB)
Download de tekening (pdf, 13 MB)

Provinciaal blad nr. 2010/0219302 . Gepubliceerd op 22 december 2010.
Subsidieplafonds 2011.

Provinciaal blad nr. 2010/0215262.Gepubliceerd op 23 december 2010.
Grenscorrectie Borne-Hengelo.

Provinciaal blad nr. 2010/0228370. Gepubliceerd op 28 december 2010.
Subsidieplafonds 2011.

Provinciaal blad nr. 2010/0226782.Gepubliceerd op 30 december 2010.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007.

II. Openbare orde en veiligheid


Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.


III. Verkeer en vervoer


Provinciaal blad nr. 2010/0017889. Gepubliceerd op 10 februari 2010.
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Opheffing geslotenverklaring viaduct Zomerdijk.

Provinciaal blad nr. 2010/0033673. Gepubliceerd op 4 maart 2010.
N 346 provinicale weg gr. Gelderland - Hengelo. Verplichte rijrichting.

Provinciaal blad nr. 2010/0042492.Gepubliceerd op 25 maart 2010.
Regeling ligplaatsen Overijssel. Toelichting op de Regeling ligplaatsen Overijssel. Bijlage 1. Kaart ligplaatsen. Bijlage 2. Aanvraagformulier ligplaats.

Provinciaal blad nr. 2010/0053566 . Gepubliceerd op 8 april 2010
Kanaaldijk Almelo-Nordhorn. Vaststelling 60 km/uur-zone

Provinciaal blad blad nr. 2010/0062858.  Gepubliceerd op 8 april 2010
N 350 provinciale weg Holten-Wierden. Vaststelling 60 km/uur-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0049074. Gepubliceerd 26 april 2010.
N 341 provinciale weg Ommen-Kloosterhaar. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0049197. Gepubliceerd 26 april 2010.
N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0049222. Gepubliceerd 26 april 2010.
N 760 provinciale weg IJsselmuiden-Genemuiden. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0049250.Gepubliceerd 26 april 2010.
N 765 provinciale weg Kampen-Ramspol. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0049061. Gepubliceerd 28 april 2010.
N 761 provinciale weg Oldemarkt-Steenwijk. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg Witte Paarden).

Provinciaal blad nr. 2010/0049110. Gepubliceerd 28 april 2010.
N 735 provinciale weg Oldenzaal-de Lutte. Vaststelling 60 km/h-zone (parallelweg).

Provinciaal blad nr. 2010/0090550. Gepubliceerd op 26 mei 2010.
N733 Provinciale weg Enschede-Oldenzaal. Aanduiding verplichte rijrichting (D2).

Provinciaal blad 2010/0155299 . Gepubliceerd op 1 oktober 2010.
Regeling uitwegen.


IV. Waterhuishouding


Provinciaal blad nr. 2010/0103293. Gepubliceerd op 24 juni 2010.
Provinciale coördinatie vergunningprocedures Ruimte voor de Rivier project Uiterwaardvergravingen Deventer.

Provinciaal blad nr. 2010/0116510.Gepubliceerd op 8 oktober 2010.
Provinciale coördinatie procedures Ruimte voor de Rivier projecten "Dijkverlegging Westenholte", "Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden" en "Uiterwaardvergravingen Deventer"


V. Milieubeheer


Provinciaal blad nr. 2010/0004757. Gepubliceerd op 21 januari 2010.
Mandatering hoofd Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap inzake artikel 30 Reconstructiewet concentratiegebieden.

Provinciaal blad nr. 2010/0007890 , Gepubliceerd op 19 januari 2010.
Wijziging bevoegdhedenbesluit in verband met decentralisatie luchtvaarttaken naar provincie.

Provinciaal blad nr. 2010/0010882 .Gepubliceerd op 19 januari 2010.
Beleidsregel ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het opstijgen of landen van een luchtvaartuig.

Provinciaal blad nr. 2010/0007429.Gepubliceerd op 29 januari 2010.
Regeling beheervergoeding rietimpuls 2009-2010.

Provinciaal blad nr. 2010/ 0065837. Gepubliceerd op 15 april 2010.
Intrekking van het Bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005.

Provinciaal blad nr. 2010/0064897 . Gepubliceerd op 12 april 2010.

Wijziging Omgevingsverordening Overijssel: toevoeging titel 5.2 Luchthavens.

Provinciaal blad nr. 2010/0094967. Gepubliceerd op 2 juni 2010.
Aanvraagformulier luchthavenregeling

Provinciaal blad nr. 2010/0155014. Gepubliceerd op 22 september 2010.
Natuurbeheerplan.

Provinciaal blad nr. 2010/0155019. Gepubliceerd op 23 september 2010.
Programma van Eisen kwaliteitshandboek natuurbeheer t.b.v. Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2010/0169176. Gepubliceerd op 15 oktober 2010.
Gewijzigd vaststellen Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL) en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Overijssel (SKNL).
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2011.
Bijlage I Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel (SRNL). 
Bijlage II Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Overijssel (SKNL).

Provinciaal blad nr. 2010/0207009. Gepubliceerd op 17 december 2010.
Wijziging Inrichtingsplan Rijssen.

Provinciaal blad nr. 2010/0212009. Gepubliceerd op 23 december 2010.
Mandaat- en machtigingsbesluit Certificering natuurbeheer.

Provinciaal blad nr. 2010/0208669. Gepubliceerd op 30 december 2010.
Extra openstellingsbesluit natuurbeheer 2011.

VI. Recreatie en toerisme


Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.


VII. Economische en agrarische zaken


Provinciaal blad nr. 2010/0008332 . Gepubliceerd op 15 januari 2010.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2010/0007510. Gepubliceerd op 21 januari 2010.
Aanvullende middelen ten behoeve van de LEADER-as voor het Europese cofinancierings­programma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2010/0052074. Gepubliceerd op 29 maart 2010.
Reglement Adviescommissie subsidiëring landbouwinnovatie, keteninnovatie.

Provinciaal blad nr. 2010/0075261. Gepubliceerd op 26 april 2010.
Beleidsregel stikstof Natura 2000 en veehouderijen.

Provinciaal blad nr. 2010/0087890. Gepubliceerd op 19 mei 2010.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2010/0052074. Gepubliceerd op 25 mei 2010.
Agro-innovatievouchers 2010, adviescommissiereglement.

Provinciaal blad nr. 2010/0108781. Gepubliceerd op 17 september 2010.
Wijziging Inrichtingsplan Enter.

Provinciaal blad nr. 2010/0144429. Gepubliceerd op 17 september 2010.
Herbenoeming leden Landinrichtingscommissie Rijssen.

Provinciaal blad nr. 2010/0153088. Gepubliceerd op 17 september 2010.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2010/0166306. Gepubliceerd op 1 oktober 2010.
Wijziging Beleidskader Groene en Blauwe Diensten. Lees meer over Groene en Blauwe diensten.

Provinciaal blad nr. 2010/0175509. Gepubliceerd op 15 oktober 2010.
Aanvullende middelen ten behoeve van de LEADER-as voor het Europese cofinancierings­programma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2010/0216748. Gepubliceerd op 10 december 2010.
Wijzigiging subsidieplafond.

VIII. Welzijn, zorg en cultuur


Provinciaal blad nr. 2010/0049789. Gepubliceerd op 25 mei 2010.
Wijziging subsidieplafond van de subsidieregeling Behoud en bescherming cultureel erfgoed in hoofdstuk 8 paragraaf 29 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007
(Ubs).

Provinciaal blad nr. 2010/0131294.  Gepubliceerd op 4 augustus 2010.
Reglement voor de Adviescommissie Productiefonds Oost-Nederland 2010 t/m 2012.

Provinciaal blad nr. 2010/0212721. Gepubliceerd op 16 december 2010
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies paragraaf 7.3 Jeugdzorg en nieuwe paragraaf Jeugd -preventief jeugdbeleid en activiteiten jeugdbeleid.


IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal blad nr. 2010/0196405. Gepubliceerd op 1 december 2010.
Ontwerpbesluit ontheffing Omgevingsverordening realisatie landhuis en zorgaccommodatie in de Ecologische Hoofdstructuur te Azelo

Provinciaal blad nr. 2010/0095724. Gepubliceerd op 23 juni 2010.
Ontwerpbesluit ontheffing Omgevingsverordening informatiecentrum Canadese Begraafplaats te Holten

Provinciaal blad nr. 2010/0135219. Gepubliceerd op 25 augustus 2010. 
Besluit ontheffing Omgevingsverordening informatiecentrum Canadese Begraafplaats te Holten

Provinciaal blad nr. 2010/0164297 Gepubliceerd op 28 september 2010.
Wijziging Omgevingsverordening Overijssel in verband met de inwerkingtreding van de WABO