Provinciale bladen 2014

Gepubliceerd op 9 september 2015

Indeling

De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per onderwerp en rubriek ingedeeld. De rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.

Downloaden

U kunt een Provinciaal blad en eventuele bijlagen downloaden als PDF-document door erop te klikken. Kies dan voor opslaan.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur

Provinciaal blad nr. 2013/0066510 (pdf, 87 kB). Gepubliceerd op 9 januari 2014.
Bevoegdheden Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Provinciaal blad nr. 2014/0011172 (85kB). (pdf, 85 kB)Gepubliceerd op 15 januari 2014.
Bevoegdhedenlijsten Provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0006462 (91 kB. Gepubliceerd op 24 januari 2014.
Subsidieplafonds 2014, wijziging paragraaf 4.23 Product Markt Partner Combinaties Toerisme Overijssel (PMPC's).

Provinciaal blad nr. 2014/0022545 (92 kB. Gepubliceerd op 28 januari 2014.
Subsidieplafonds 2014, wijziging paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie en paragraaf 4.18 Cultuurparticipatie.

Provinciaal blad nr. 2013/0336473 (23kB. Gepubliceerd op 30 januari 2014.
Bekendmaking CdK-besluit tot digitale vervanging archiefbescheiden rijkstaken CdK

Provinciaal blad nr. PS/2013/549 (269 kB).Gepubliceerd op 31 januari 2014.
Financiële Verordening Provincie Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2014/0024571 (125kB). (pdf, 121 kB) Gepubliceerd op 31 januari 2014.
Financiële uitvoeringsregels Provincie Overijssel 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0044023 (230 kB). (pdf, 230 kB) Gepubliceerd op 13 februari 2014.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0045102 (96 kB).Gepubliceerd op 13 februari 2014.
Vaststelling subsidieplafonds 2014 van par. 5.17 t/m par. 5.20 en par. 6.6. van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0063506 (100 kB). Gepubliceerd op 25 maart 2014.
Wijziging naam paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie.

Provinciaal Blad nr. 2014/0101390 (449 kB). Gepubliceerd op 9 april 2014.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Provinciaal Blad nr. 2014/0090549 (101 kB). Gepubliceerd op 10 april 2014.
Vaststelling subsidieplafonds 2014, april 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0128346 (143 kb). (pdf, 142 kB) Gepubliceerd op 8 mei 2014.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0124230 (82 kb).Gepubliceerd op 8 mei 2014.
Subsidieplafond par. 4.25 Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0129359 (114 kb). Gepubliceerd op 19 mei 2014.
Subsidieplafonds par. 4.19 Erfgoed "Het verhaal van Overijssel" en par. 5.9 Gebiedsontwikkeling NO-Twente.

Provinciaal blad nr. 2014/0109664 (118 kB). Gepubliceerd op 12 juni 2014.
Actualisatie lokale rechtspositieregelingen en wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies.

Provinciaal blad nr. 2014/0160291 (146 kb). Gepubliceerd op 13 juni 2014.
Wijziging paragraaf 6.4 Innovatiefonds Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0160925 (86 kb). Gepubliceerd op 13 juni 2014.
Wijziging subsidieplafond par. 6.4 Innovatiefonds Overijssel 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0129359 (92 kb). Gepubliceerd op 16 juni 2014.
Wijziging subsidieplafond paragrafen 8.10, 8.14 en 9.15 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs).

Provinciaal blad nr. PS/2014/117 (89 kB). Gepubliceerd op 17 juni 2014.
Verordening voor 217a onderzoek.

Provinciaal blad nr. PS/2014/0153421. Gepubliceerd op 19 juni 2014.
Aanpassen Beleidslijn Vervreemden van met subsidie verkergen gronden door terreinbeherende organisaties.

Provinciaal blad nr 2014/0181988. Gepubliceerd op 2 juli 2014.
Rectificatie wijziging paragraaf 6.4 Innovatiefonds Overijssel, artikel 6.4.1 sub m.

Provinciaal blad nr. 2014/0182940. Gepubliceerd op 2 juli 2014.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0169140 (97 kb). Gepubliceerd op 2 juli 2014.
Subsidieplafonds paragraaf 6.7 en subparagraaf 8.20.1 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0184021. Gepubliceerd op 3 juli 2014.
Paragraaf 5.15 Breedbandinfrastructuur, Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0174689. Gepubliceerd op 3 juli 2014
Subsidieplafond 2014 par. 5.15 Breedbandinfrastructuur Overijssel

Provinciaal blad nr. 2014/0184253 (99 kb). Gepubliceerd op 3 juli 2014.
Rectificatie publicatie Subsidieplafonds paragraaf 6.7 en subpar. 8.20.1 Ubs

Provinciaal blad nr. 2014/0181965 (93 kb). Gepubliceerd op 3 juli 2014.
Subsidieplafond 2014, wijziging tekst Provinciaal blad nr. 2014/0129359 als gevolg van de wijziging van artikel 8.14.3 sub d Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014 0119252 (105 kB). Gepubliceerd op 8 juli 2014.
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Kwestie van evenwicht!'.

Provinciaal blad nr. 2014/0187602 (94 kb). Gepubliceerd op 16 juli 2014.
Wijziging subsidieplafonds subpar. 5.2.6, par. 5.8 en par. 8.1 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0193992 (87 kb). Gepubliceerd op 21 juli 2014.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 9.16, 9.17 en 91.8.

Provinciaal blad nr. 2014/0204263 (87 kb). Gepubliceerd op 14 augustus 2014.
Subsidieplafond 2014, wijziging tekst Provinciaal blad nr. 2014/0022545 als gevolg van de wijziging van artikelen 4.18.5 en 4.18.8 Ubs.

Provinciaal Blad nr. PS/2008/788. Gepubliceerd op 26 augustus 2014.
Vaststelling toelichting op de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009.

Provinciaal blad nr. PS/2014/117: Verordening 217a onderzoek rectificatie (90 kB) Gepubliceerd op 29 augustus 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0128346 (pdf, 132 kB). Gepubliceerd op 5 september 2014.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragrafen 5.14, 9.16 en 9.17.

Provinciaal blad nr. 2014/0245479 (89kb) Gepubliceerd op 15 september 2014.
Aanpassing Regeling Nadeelcompensatie Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2014/0254310 (92 kb). Gepubliceerd op 25 september 2014.
Wijziging subsidieplafonds van paragraaf 4.23 en 11.2 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0213639 (pdf, 89 kB). Gepubliceerd op 25 september 2014.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 8.16, 8.17 en 8.19 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0269286 (pdf, 86 kB). Gepubliceerd op 1 oktober 2014.
Wijziging subsidieplafond paragraaf 4.17 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0266828 (86 kb). Gepubliceerd op 1 oktober 2014.
Wijziging subsidieplafond paragraaf 5.14 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0163740 (69kb). (pdf, 69 kB)Gepubliceerd op 7 oktober 2014.
Wijziging lokale rechtspositieregelingen.

Provinciaal blad nr. 2014/0276799 (85 kb). (pdf, 84 kB)Gepubliceerd op 8 oktober 2014.
Nieuwe indieningstermijn par. 5.19 Blue Road platform Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0281022 (pdf, 296 kB). Gepubliceerd op 8 oktober 2014
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0274681 (pdf, 97 kB). Gepubliceerd op 8 oktober 2014
Wijziging subsidieplafonds paragraaf 6.3, 8.14, 8.24 en 9.24 Ubs.

Provinciaal blad nr. 2014/0284309 (pdf, 135 kB). Gepubliceerd op 3 november 2014.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 5.5, 7.2.4, 9.16, 9.17, 91.8 en 9.21.

Provinciaal blad 2014/0324657 (119 kb). (pdf, 118 kB)Gepubliceerd op 20 november 2014.
Wijziging subsidieplafond paragraaf 4.20.

Provinciaal blad 2014/0310296. (pdf, 78 kB) Gepubliceerd op 20 november 2014.
Wijziging artikel 5 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0310296. Gepubliceerd op 20 november 2014.
Wijziging artikel 5 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0322867 (pdf, 119 kB). Gepubliceerd op 9 december 2014.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 5.10 Ruimtelijke kwaliteit steden, dorpen en randen en 5.16 Energielandschappen Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0330975 (pdf, 121 kB). Gepubliceerd op 9 december 2014.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 4.13 Vrijetijdseconomie routebeleving 2014-2015 en 4.15 Evenementen en festivals.

Provinciaal blad nr.2014/0352254 (97 kB). Gepubliceerd op 17 december 2014.
Technische wijzigingen Belastingverordening 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0298643 (pdf, 117 kB). Gepubliceerd op 17 december 2014.
Beleidsregel openbare verkoop ingerichte natuur bestuurlijke verplichtingen.

Provinciaal Blad nr. 2014/0354195 (pdf, 345 kB). Gepubliceerd op 17 december 2014.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2014/0347878.Gepubliceerd op 17 december 2014.
Subsidieplafonds 2015, vaststelling subsidieparagrafen 4.5, 5.22, 8.25 en 11.3.

Provinciaal blad nr. 2014/0348254. Gepubliceerd op 17 december 2014.
Vaststelling subsidieplafonds 2015.

Provinciaal blad nr. 2014/0336182 (pdf, 106 kB). Gepubliceerd op 17 december 2014.
Vaststelling CAO 2012 - 2015.

Provinciaal blad nr. 2014/0266331. Gepubliceerd op 18 december 2014. Wijziging Belastingverordening provincie Overijssel 2015

Provinciaal blad nr. 2014/0356142 (pdf, 306 kB). Gepubliceerd op 18 december 2014.
Subsidieregeling vaststelling Subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente en Regeling Buurtbusprojecten Regio Twente

II. Openbare orde en veiligheid

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

III. Verkeer en vervoer

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

IV. Waterhuishouding

Provinciaal blad nr. 2014/0011151 (pdf, 94 kB). Gepubliceerd op 24 januari 2014.1
Startdocument bepalen voorkeurslocatie(s) drinkwaterwinning Twente-Achterhoek.

V. Milieubeheer

Provinciaal blad nr. 2014/0030709. Gepubliceerd op 3 februari 2014.
Wijziging Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

Provinciaal blad nr. 2014 /0073018 (pdf, 77 kB). Gepubliceerd op 27 maart 2014.
Aanpassing van het openstellingsbesluit (agrarisch) natuurbeheer 2014

Provinciaal blad nr. 2014/0131632 (pdf, 84 kB). Gepubliceerd op 22 mei 2014.
Vaststellen ontwerp-Natuurbeheerplan Overijssel

Provinciaal blad nr. 2014/0152192 (pdf, 76 kB). Gepubliceerd op 19 mei 2014.
Aanpassing van het openstellingsbesluit (Agrarisch) Natuurbeheer 2014

Provinciaal blad nr. 2014/0184554 (pdf, 102 kB). Gepubliceerd op 4 juli 2014.
Wijziging Omgevingsverordening; vaststelling wijziging luchthavenregeling helihaven De Koperen Hoogte

Provinciaal blad nr. 2014/0257601 (pdf, 73 kB). Gepubliceerd op 6 oktober 2014.
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: Natuurbeheerplan Overijssel, openstelling 2015, wijziging subsidieregelingen.

VI. Recreatie en toerisme

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

VII. Economische en agrarische zaken

Provinciaal blad nr. 2014/0002998 (24,1 kB). Gepubliceerd op 29 januari 2014.
Adviescommissie Aanpak Leegstand Kantoren Overijssel, Reglement Aanbevelingscommissie.

Provinciaal blad nr 2013/0407709 (118 kB). Gepubliceerd op 30 januari 2014.
Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013.
Klik hier voor bijbehorende kaarten.

Provinciaal blad nr. 2013/0380467 (84 kB). Gepubliceerd op 10 februari 2014.
Besluit tot het belasten van de Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel NV met aanvullende diensten van algemeen en economisch belang
(DAEB-taken).

Provinciaal blad nr. 2014/0064372 (pdf, 122 kB). Gepubliceerd op 12 maart 2014.
Wijziging beleidsregel "Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 voor veehouderijen"

Provinciaal blad nr. 2014 / 0052458 (pdf, 68 kB). Gepubliceerd op 21 maart 2014.
Collectieve beheerplannen agrarisch) natuurbeheer 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0071724 (81 kB). Gepubliceerd op 23 april 2014.
(Her)benoeming Uitvoeringscommissie Blokzijl-Vollenhove.

Provinciaal blad nr. 2014/0122418 (pdf, 93 kB). Gepubliceerd op 21 mei 2014.
Ophogen budget voor maatregel 311b voor subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2014/0159037 (75 kB). Gepubliceerd op 19 juni 2014.
(Her)benoeming bestuurlijke vertegenwoordigers landinrichtings- en uitvoeringscommissies 2014.

Provinciaal blad nr. 2014/0174338. Gepubliceerd op 2 juli 2014.
Benoeming onafhankelijk voorzitter landinrichting Noordwest-Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0071735. (pdf, 106 kB)Gepubliceerd op 3 juli 2014.
Vaststelling Inrichtingplan Blokzijl-Vollenhove.

Pro (pdf, 115 kB)vinciaal Blad nr 20140155380 gewijzigde kaarten RAGO 2013 (pdf, 115 kB). Gepubliceerd op 8 juli 2014.
Wijziging kaarten Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013.
Klik hier voor bijbehorende kaarten.

Provinciaal blad nr 2014 0195506 (72 kB). Gepubliceerd op 17 juli 2014.
Aanwijzing Kamer van Koophandel als beheerder van dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Provinciaal blad nr. 2014/0253620Gepubliceerd op 16 september 2014.
Vaststelling wijziging Verordening schadebestrijding en beheer dieren in Overijssel

Provinciaal blad nr. 2014/0253137Gepubliceerd op 16 september 2014
Besluiten faunabeheer Overijssel

Provinciaal blad nr. 2014/0259786 (pdf, 73 kB). Gepubliceerd op 18 september 2014.
Vaststelling wijziging Verordening schadebestrijding en beheer dieren in Overijssel Rectificatie
Bijlage (pdf, 128 kB)
Wijziging verordening beheer en schadebestrijding dieren

Provinciaal blad nr. 2014/0259778. Gepubliceerd op 18 september 2014.
Besluiten faunabeheer Overijssel Rectificatie
Bijlage: Aanpassing nota beleidsregels faunabeheer Overijssel (pdf, 372 kB)
Bijlage: Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2014-2019 (pdf, 74 kB)
Bijlage: Faunabeheerplan 2014-2019 (pdf, 6,5 MB)

Provinciaal Blad nr 20140226212 gewijzigde kaarten RAGO 2013. Gepubliceerd op 6 oktober 2014. Wijziging kaarten Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013. Klik hier voor bijbehorende RAGO-kaarten.

Provinciaal Blad nr 20140321557 gewijzigde kaarten RAGO 2013. Gepubliceerd op 19 december 2014. Wijziging kaarten Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013. Klik hier voor bijbehorende RAGO-kaarten.

VIII. Welzijn, zorg en cultuur

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal blad nr. 2014/0122839 (71 kB). Gepubliceerd op 26 mei 2014.
Partiële herziening Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op het onderdeel detailhandel (regionale afstemming).

Provinciaal blad nr. 2014/0122193 (91kB). Gepubliceerd op 27 mei 2014.
Ontwerp Verzamelherziening 2014 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Provinciaal blad nr. 2014/0153334 (pdf, 92 kB). Gepubliceerd op 11 juni 2014.
Vaststelling aanwijzingsbesluit buitengebied Hardenberg, onderdeel recreatiewoning Kanaalweg West 21A in Bergentheim, Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2014/0307979 (80 kB). Gepubliceerd op 31 oktober 2014.
Verzamerherziening 2014 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.