Provinciale bladen 2013

Gepubliceerd op 9 december 2014

Indeling

De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per onderwerp en rubriek ingedeeld. De rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.

Downloaden

U kunt een Provinciaal blad en eventuele bijlagen downloaden als PDF-document door erop te klikken. Kies dan voor opslaan.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur

Provinciaal blad nr. 2012/0228496 (pdf, 72 kB). Gepubliceerd op 8 februari 2013.
Instelling Subcommissie wettelijke adviestaken fysiek domein.

Provinciaal blad nr. 2012/0196245 (pdf, 70 kB). Gepubliceerd op 8 februari 2013.
Instelling Strategische adviescommissie voor het fysieke domein (STRAC) voor het fysieke domein.

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 (pdf, 360 kB). Gepubliceerd op 16 januari 2013.
Paragraaf ‘Energiefonds' als onderdeel van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2013/0008484 (pdf, 81 kB). Gepubliceerd op 17 januari 2013.
Subsidieplafonds 2013 Energiefonds.
Bijlage I; overzicht maximale leenruimte (plafond) woningcorporaties (pdf, 185 kB).

Provinciaal blad nr. 2013/0009560 (pdf, 86 kB). Gepubliceerd op 23 januari 2013.
Correctie bevoegdheden eenheid Publieke Dienstverlening december 2012.

Provinciaal blad nr. PS/2012/235. (pdf, 138 kB) Gepubliceerd op 30 januari 2013.
Verordening Burgerinitiatief 2012.

Provinciaal blad nr. 2013/0005979 (78 kb). (pdf, 77 kB) Gepubliceerd op 30 januari 2013.
Mandaatbesluit Stichting Meer met Minder.

Provinciaal blad nr. 2013-0004893 (pdf, 67 kB). Gepubliceerd op 11 februari 2013.
Intrekking Beleidsregel vervanging archiefbescheiden in de provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2013/0025778 (pdf, 87 kB). Gepubliceerd op 14 februari 2013.
1e wijziging subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0050870 (pdf, 90 kB). Gepubliceerd op 28 februari 2013.
2e wijziging subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0079057 (97 kb). (pdf, 96 kB) Gepubliceerd op 7 maart 2013.
subsidieregeling Paragraaf 4.22 Renovatie buitenpodia Overijssel.

Povinciaal blad nr. 2013/0064966 (pdf, 88 kB). Gepubliceerd op 12 maart 2013.
Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied

Provinciaal blad nr. 2013/0091876 (92 kb). (pdf, 91 kB) Gepubliceerd op 18 maart 2013
Rectificatie subsidieregeling Paragraaf 4.22 Renovatie buitenpodia Overijssel

Provinciaal blad nr. 2013/0093789 (68 kb). (pdf, 67 kB) Gepubliceerd op 3 april 2013.
Wijziging inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010-2015.

Provinciaal blad nr. 2013/0115269. (pdf, 177 kB) Gepubliceerd op 3 april 2013.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2013/0136497 (pdf, 67 kB) (pdf, 67 kB). Gepubliceerd op 18 april 2013.
Intrekking ondermandaat tijdelijk projectleider Overijssel @ search

Provinciaal blad nr. 2013/2229913 (pdf, 98 kb (pdf, 98 kB)). Gepubliceerd op 24 april 2013.
3e wijziging subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0094623 (pdf, 113 kB). Gepubliceerd op 3 mei 2013.
Wijziging Beleidskader Groene en Blauwe diensten 2006 en Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2013/0173124 (pdf, 155 kB). Gepubliceerd op 29 mei 2013.
Innovatiefonds Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2013/0173048 (pdf, 95 kB). Gepubliceerd op 29 mei 2013.
Subsidieplafond 2013 - Innovatiefonds Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2013/0160185 (107 kb). (pdf, 106 kB) Gepubliceerd op 30 mei 2013
4e wijziging subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0186205 (pdf, 88 kB) (pdf, 87 kB) . Gepubliceerd op 12 juni 2013.
ondermandaat juni 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0143192 (pdf, 93 kB). (pdf, 93 kB) Gepubliceerd op 20 juni 2013.
Actualisatie CAP en lokale regelingen

Provinciaal blad nr. 2013/0203125 (PDF - 96 kB). (pdf, 94 kB) Gepubliceerd op 20 juni 2013.
Mandaatbesluit subsidie Stichting Meer Met Minder.

Provinciaal blad nr. 2013/0203130 (PDF - 96 kB). (pdf, 92 kB) Gepubliceerd op 20 juni 2013.
Subsidieplafond paragraaf 8.21 subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

Provinciaal blad nr. 2013/0203131 (PDF - 153 kB). (pdf, 145 kB) Gepubliceerd op 20 juni 2013.
Paragraaf 8.21 Subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop".

Provinciaal blad nr. PS/2013/359 (pdf, 219 kB). Gepubliceerd op 24 juni 2013.
Archiefverordening Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0204779 (92 kb). (pdf, 92 kB) Gepubliceerd op 27 juni 2013.
Subsidieplafond 2013 (energie).

Provinciaal blad nr. 2013/0238201 (pdf, 346 kB) Gepubliceerd op 11 juli 2013
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Provinciaal blad nr. 2013/0229948 (pdf, 115 kB) . Gepubliceerd op 11 juli 2013.
Subsidieplafond 2013

Provinciaal blad nr. 2013/0245125 (pdf, 113 kB). Gepubliceerd op 16 juli 2013.
Vaststelling subsidieplafonds.

Provinciaal blad nr. 2013/0286841 (26 kB). (pdf, 22 kB) Gepubliceerd op 15 augustus 2013.
Correctie subsidieregeling paragraaf 8.1 Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing.

Provinciaal blad nr. 2013/0291068 (93 kb). (pdf, 93 kB) Gepubliceerd op 26 augustus 2013.
5e wijziging subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0317804 (79 kb). (pdf, 79 kB) Gepubliceerd op 12 september 2013.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2013/0332324 (pdf, 214 kB) Gepubliceerd op 27 september 2013.
Gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum Bedrijfsvoering.

Provinciaal blad nr. 2013/0329495 (pdf, 94 kB). Gepubliceerd op 1 oktober 2013.
Vaststelling subsidieplafonds.

Provinciaal blad nr. 2013/0336530 (pdf, 190 kB). Gepubliceerd op 2 oktober 2013.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2013/0326359 (pdf, 95 kB). Gepubliceerd op 2 oktober 2013.
Subsidieplafonds 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0358320 (pdf, 70 kB). Gepubliceerd op 30 oktober 2013.
Ongedaan maken intrekking subparagraaf 5.2.5 Bodem.

Provinciaal blad nr. 2013/0358214 (pdf, 91 kB). Gepubliceerd op 30 oktober 2013.
Vaststelling subsidieplafonds.

Provinciaal blad nr. 2013/0354202 (pdf, 180 kB). Gepubliceerd op 7 november 2013.
Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0372424 (pdf, 110 kB). Gepubliceerd op 12 november 2013.
Wijziging subsidieplafonds 2013 paragraaf 5.7 Herstructurering van bedrijventerreinen en paragraaf 6.3 Innovatievouchers.

Provinciaal blad nr. 2013/0389059 (pdf, 108 kB). Gepubliceerd op 20 november 2013.
Wijziging subsidieplafonds 2013 paragraaf 4.24 Initiatieven van Onderop "Sociaal Kapitaal Overijssel".

Provinciaal blad nr. 2013/0383740 (148 kb). (pdf, 148 kB) Gepubliceerd op 21 november 2013.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 9.5 Kavelruil 2013 t/m 2015.

Provinciaal blad nr. 2013/0389833 (82 kb). (pdf, 82 kB) Gepubliceerd op 21 november 2013.
Subsidieplafond paragraaf 9.5 Kavelruil 2013 t/m 2015.

Provinciaal blad nr. 2013/0390849 (69kb). (pdf, 68 kB) Gepubliceerd op 21 november 2013.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 8.14.

Provinciaal blad nr. 2013/0398495 (pdf, 230 kB). Gepubliceerd op 28 november 2013.
Wijziging Belastingverordening provincie Overijssel 2014.

Provinciaal blad nr. 2013/0373573 (pdf, 73 kB). Gepubliceerd op 28 november 2013.
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2013/0327572 (pdf, 86 kB). Gepubliceerd op 4 december 2013.
Vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2013/0412186 (pdf, 92 kB). Gepubliceerd op 11 december 2013.
Wijziging subsidieplafond paragraaf 5.1 Effectuering ruimtelijk beleid.

Provinciaal blad nr. 2013/0408079 (pdf, 93 kB). Gepubliceerd op 11 december 2013.
Wijziging subsidieplafonds paragrafen 4.5 Productiefonds Overijssel en 4.15 Evenementen en festivals.

Provinciaal blad nr. 2013/0410327 (pdf, 169 kB). Gepubliceerd op 16 december 2013.
Subsidieplafonds 2014. Paragrafen 2 tot en met 13 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs).

Provinciaal blad nr. 2013/0418151 (pdf, 88 kB). Gepubliceerd op 18 december 2013.
Subsidieplafonds 2013, verhoging subsidieplafond subsidieparagraaf 5.13 Aanpak winkelleegstand Overijssel, Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2013/0414606 (pdf, 88 kB). Gepubliceerd op 19 december 2013.
Subsidieplafonds 2014, behorende bij de nieuwe subsidieparagrafen 5.14, 5.16 en 7.2.

Provinciaal blad nr. 2013/0427606 (428 kb). (pdf, 407 kB) Gepubliceerd op 20 december 2013.
Wijziging Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011.

II. Openbare orde en veiligheid

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

III. Verkeer en vervoer

Provinciaal blad nr. 2012/0294784 (pdf, 107 kB). Gepubliceerd op 15 januari 2013.
Goederenvervoer over water.

Provinciaal blad nr. 2012/0293974 (pdf, 186 kB). Gepubliceerd op 31 januari 2013.
N 342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, verplichte rijrichtingen en aanwijzing voorrang.

Provinciaal blad nr. 2013/0057136. (pdf, 92 kB) Gepubliceerd op 18 maart 2013.
N34 provinciale weg Gedeelte Witte paal - grens Drenthe. Verplichte rijrichting.
Bijlage: bebordingstekening (pdf, 131 kB).

Provinciaal blad nr. 2013/0131542. (pdf, 1,1 MB). Gepubliceerd op 22 april 2013.
N342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, aansluiting Paasbergweg-parallelweg, tijdelijke maatregel aanwijzing voorrang.
Bijlage:situatietekening (pdf, 220 kB).

Provinciaal blad nr. 2013/0131552 (pdf, 1,4 MB). Gepubliceerd op 22 april 2013.
N342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal-Denekamp. Opheffen bushalte Paasbergweg.

Provinciaal blad nr. 2013/0398132 (pdf, 224 kB). Gepubliceerd op 12 december 2013.
Regeling uitwegen.

IV. Waterhuishouding

Provinciaal blad nr. 2013/0145644 (pdf, 450 kB) Gepubliceerd op 2 mei 2013.
Besluit van provinciale staten van Overijssel van 23 januari 2013/PS/2012/1065, zoals gewijzigd bij besluit van 6 maart 2013, van Drenthe van 30 januari 2013 en van Gelderland van 24 april 2013 tot opheffing van de Waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en tot instelling en reglementering van het waterschap Vechtstromen.

V. Milieubeheer

Provinciaal blad nr. 2013/0004665 (pdf, 86 kB) (pdf, 86 kB). Gepubliceerd op 28 januari 2013
Vaststelling ontwerp-wijziging Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2013/0064906 (20 kb, pdf) (pdf, 20 kB). Gepubliceerd op 20 maart 2013.
Omgevingsverordening Overijssel 2009; wijziging grenzen grondwaterbeschermingsgebied Wierden

Provinciaal blad 2013/0087412 (pdf, 94 kB). Gepubliceerd op 7 mei 2013
Vaststelling wijziging Natuurbeheerplan 2012

Provinciaal blad 2013/0093066 (pdf, 95 kB). Gepubliceerd d.d. 7 mei 2013
Aanpassingen diverse openstellingen SKNL

Provinciaal blad nr. 2013/0108243 (pdf, 69 kB) (69 kB) Gepubliceerd d.d. 15 mei 2013
Mandatering bevoegdheden aan directeur BRZO-RUD

Provinciaal blad nr. 2013/0151090 (pdf, 84 kB) Gepubliceerd d.d. 16 mei 2013
Vaststellen ontwerp-Natuurbeheerplan Overijssel

Provinciaal blad nr. 2013/0162190 (pdf, 72 kB) Gepubliceerd d.d. 29 mei 2013
Mandaatbesluit RUD directeuren IJsselland en Twente (2)

Provinciaal blad nr. 2013/0306236 (pdf, 69 kB). Gepubliceerd d.d. 11 september 2013
Wijziging Omgevingsverordening; vaststelling datum van intrekking van de luchthavenregeling voor de helihaven van de Isala Klinieken aan de Dr. Van Thienenweg 1 te Zwolle (par. 5.2.2.2 Omgevingsverordening).

Provinciaal blad nr. 2013/0309074 (pdf, 252 kB). Gepubliceerd d.d. 11 september 2013
Beleidsregel ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik voor het opstijgen en landen van een luchtvaartuig

Provinciaal blad nr. 2013/0314442 (76 Kb). (pdf, 76 kB) Gepubliceerd d.d. 26 september 2013
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: Natuurbeheerplan Overijssel, openstelling 2013, wijzigingen subsidieregelingen.
Bijlage: Regelingswijziging SNL 2014. (pdf, 213 kB)
Bijlage: Natuurbeheerplan Overijssel (pdf, 805 kB)
Bijlage: Reactienota (pdf, 114 kB) 
Bijlage: Openstellingsbesluit (pdf, 276 kB)

Provinciaal blad nr. 2013/0334557 (pdf, 89 kB) Gepubliceerd d.d. 8 oktober 2013
Provincie Overijssel voert vergunningverlening en handhaving uit conform de Landelijke handhavingsstrategie BRZO.

VI. Recreatie en toerisme

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

VII. Economische en agrarische zaken

Provinciaal blad nr. 2013/0011517 (pdf, 109 kB). Gepubliceerd op 16 januari 2013.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013.

Provinciaal blad nr. 2013/35142 (pdf, 74 kB). Gepubliceerd op 13 maart 2013. Inwerkingtreding: 16 maart 2013.
Collectieve weidevogelbeheerplannen 2013.

Provinciaal Blad 2013/0100076 (pdf, 68 kB). Gepubliceerd op 3 april 2013. Inwerkingtreding: 4 april 2013.
Benoeming uitvoeringscommissie Staphorst

Provinciaal Blad 2013/01000990 (pdf, 105 kB). Gepubliceerd op 3 april 2013. Inwerkingtreding: 4 april 2013.
Vaststelling inrichtingsplan Staphorst.

Provinciaal blad nr. 2013/0181270 (pdf, 83 kB). Gepubliceerd op 10 juni 2013.
Wijziging Artikel 6, 4e bullet in Bijlage 2 Subsidieverplichtingen behorende bij subsidieverleningen in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2013/0181620 (pdf, 70 kB). Gepubliceerd op 13 juni 2013.
Wijzigen beleidsregels verlagen subsidie POP2.

Provinciaal Blad 2013/0110568 (76 Kb). (pdf, 76 kB) Gepubliceerd op 14 juni 2013.
Vaststelling Ontwerp Planwijziging Enschede-Noord

Provinciaal Blad nr. 2013/0233369 (112 Kb). (pdf, 112 kB) Gepubliceerd op 11 juli 2013.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2

Provinciaal Blad nr. 2013/0215236 (pdf, 117 kB). Gepubliceerd op 18 juli 2013.
Kennisgeving intrekking beleidskader en beleidsregel ‘Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen' en vaststelling beleidsregel ‘Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 voor veehouderijen'.

Provinciaal Blad nr. 2013/0201009 (pdf, 72 kB). Gepubliceerd op 24 juli 2013.
(Her)benoeming Uitvoeringscommissie Enter, Enschede-Zuid en wijziging vertegenwoordiging gemeenten in Uitvoeringscommissie Enschede-Noord.

Provinciaal Blad nr. 2013/0290467 (pdf, 110 kB). Gepubliceerd 19 augustus 2013.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013.

Provinciaal Blad nr. 2013/0273182 (pdf, 74 kB) . Gepubliceerd op 30 augustus 2013.
Vaststelling Ontwerp Planwijziging Staphorst.

Provinciaal Blad nr. 2013/0310284 (pdf, 109 kB). Gepubliceerd op 5 september 2013.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013.

Provinciaal Blad nr. 2013/0323199 (pdf, 94 kB).Gepubliceerd op 18 september 2013.
Ophogen budget voor maatregel 321b voor subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2013/0323051 (pdf, 78 kB). Gepubliceerd op 23 oktober 2013.
Vaststelling ontwerp inrichtingsplan Blokzijl-Vollenhove.

Provinciaal Blad nr. 2013/0365819 (pdf, 132 kB). Gepubliceerd op 30 oktober 2013.
Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur & landschap Overijssel en hoofdstuk 9 van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel

Provinciaal Blad nr. 2013/353933 (pdf, 89 kB). Gepubliceerd op 14 november 2013.
Vaststelling Planwijziging inrichtingsplan Enschede-Noord.

Provinciaal Blad kenmerk 2013/386351 (pdf, 91 kB) Vaststelling wijziging Inrichtingsplan Staphorst. Gepubliceerd op 5 december 2013.

Provinciaal Blad nr. 2013/0397825 (pdf, 68 kB). Gepubliceerd op 5 december 2013.
Benoeming H. Hengeveld als lid in de Uitvoeringscommissie Staphorst namens NMO.

Provinciaal blad nr. 2013/0408446 (pdf, 17 kB). Gepubliceerd op 9 december 2013.
Opheffen adviescommissies landbouwketeninnovatieregeling en agrokennisvouchers.

Provinciaal Blad 2013/0396771 (pdf, 82 kB). Gepubliceerd op 19 december 2013.
Herbenoeming Uitvoeringscommissie Landinrichting Losser. Benoemen secretaris Uitvoeringscommissie Scheerwolde.
Benoemen secretaris Voorbereidingscommissie Blokzijl-Vollenhove

VIII. Welzijn, zorg en cultuur

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal Blad 2013/0149107 (pdf, 71 kB). Gepubliceerd op 8 mei 2013. Inwerkingtreding: 10 mei 2013.
Provinciale coördinatieregeling IJsseldelta-Zuid/aanleg rietmoeras.

Provinciaal Blad 2013/0300082 (pdf, 103 kB). Gepubliceerd op 30 augustus 2013. Inwerkingtreding: 1 september 2013.
Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening d.d. 3 juli 2013.

Provinciaal Blad 2013/0300111 (pdf, 78 kB). Gepubliceerd op 30 augustus 2013. Inwerkingtreding: 1 september 2013.
Actualisatie Omgevingsvisie, verbetering kennelijke fouten 1 september 2013.

Provinciaal Blad 2013/0368174 (pdf, 86 kB). Gepubliceerd op 19 november 2013.
Partiële herziening Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op onderdeel detailhandel.

Provinciaal Blad 2013/0398324 (pdf, 85 kB). Gepubliceerd op 18 december 2013. Inwerkingtreding: 19 december 2013.
Ontwerp besluit proactieve aanwijzing en voorbereidingsbesluit (artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke ordening) Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Hardenberg.


Voorgaande jaargangen

Provinciale bladen 2012

Provinciale bladen vanaf 2008 t/m 2012 kunt u opvragen via Nieuwsredactie@overijssel.nl.