Provinciale bladen 2012

Gepubliceerd op 20 april 2015

Hieronder vind je de Provinciale bladen die tot op dit moment zijn uitgegeven in 2012.
De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per rubriek gerangschikt. Het onderwerp van het Provinciaal blad bepaalt onder welke rubriek deze is opgenomen. Deze rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.
Je kunt een Provinciaal blad en eventuele bijlagen downloaden als PDF-document.

Provinciale bladen uit voorgaande jaren vind je in de rechterkolom.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur

Provinciaal Blad nr. 2012/0006959 (pdf, 22 kB) (22,0 Kb) Gepubliceerd op 9 januari 2012.
Bevoegdhedenlijsten technische wijziging.

Provinciaal Blad nr. 2012/0024987 (pdf, 22 kB) (22,3 Kb) Gepubliceerd op 31 januari 2012.
Wijziging uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0005804 (pdf, 29 kB) (29,2 Kb) Gepubliceerd op 2 februari 2012.
1e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0006719 (pdf, 19 kB) (18,8 Kb) Gepubliceerd op 9 februari 2012.
Wijziging in inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010-2015.

Provinciaal Blad nr. 2012/0033521 (pdf, 28 kB) (28,4 Kb)Gepubliceerd op 21 februari 2012.
2e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0044877 (pdf, 22 kB) (22,4 Kb) Gepubliceerd op 20 maart 2012.
Wijziging ontslagbepaling CAP in verband met wettelijke wijziging AOW leeftijd.
Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wetsvoorstellen/2011/07/08/wetsvoorstel-aow-op-verjaardag

Provinciaal Blad nr. 2012/0124865 (pdf, 190 kB) (190 Kb) Gepubliceerd op 1 mei 2012.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0129523 (pdf, 23 kB) (22,7 Kb)Gepubliceerd op 1 mei 2012.
Wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0115733 (pdf, 22 kB) (22,1 Kb)Gepubliceerd op 24 mei 2012.
Aanpassing mandatering afhandeling van verzoeken om toestemming tot vervreemding van met subsidie verkregen gronden.

Provinciaal Blad nr. 2012/0142710 (pdf, 85 kB) (85,4 Kb) Gepubliceerd op 12 juni 2012.
5e Wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal  Blad nr. 2012/0157513 (pdf, 408 kB) (407 Kb)Gepubliceerd op 28 juni 2012.
Wijzigingen Uitvoeringbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0157533 (pdf, 83 kB) (82,8 Kb)Gepubliceerd op 28 juni 2012.
6e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0166216 (pdf, 75 kB) (75,2 Kb) Gepubliceerd op 28 juni 2012.
Mandaatbesluit Subsidies Stichting Meer met Minder.

Provinciaal Blad nr. 2012/0159972 (pdf, 87 kB) (86,8 Kb) Gepubliceerd op 28 juni 2012.
7e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0170637 (pdf, 93 kB) (93,3 Kb) Gepubliceerd op 9 juli 2012.
8e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0161343 (pdf, 86 kB) (85,7 Kb) Gepubliceerd op 12 juli 2012.
Benoeming Uitvoeringscommissie Noordwest-Overijssel.

Provinciaal Blad nr. 2012/0181284 (pdf, 338 kB) (337 Kb) Gepubliceerd op 19 juli 2012.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0181488 (pdf, 117 kB) (116 Kb) Gepubliceerd op 19 juli 2012.
9e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0181808 (pdf, 97 kB) (96,7 Kb)Gepubliceerd op 26 juli 2012.
10e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0194318 (pdf, 111 kB) (110 Kb)Gepubliceerd op 8 augustus 2012.
Rectificatie Belastingverordening Overijssel 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0204663 (pdf, 149 kB) (148 Kb)Gepubliceerd op 30 augustus 2012.
Planschadeverordening Overijssel 2012.

Provinciaal Blad nr. PS/2012/391 (pdf, 92 kB) (91,5 Kb) Gepubliceerd op 18 september 2012.
Verordening op de Audit Commissie Provincie Overijssel.

Provinciaal Blad nr. PS/2011/1060 (pdf, 70 kB) (69,6 Kb) Gepubliceerd op 18 september 2012.
Wijziging Reglement van Orde voor Provinciale Staten 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0220635 (pdf, 90 kB) (90,0 Kb) Gepubliceerd op 18 september 2012.
Onderhandelaarsakkoord Provincies 2011-2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0205459 (pdf, 142 kB) (142 Kb)Gepubliceerd op 15 oktober 2012.
11e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0255880 (pdf, 155 kB) (154 Kb) Gepubliceerd op 1 november 2012.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal Blad nr. 2012/0247605 (pdf, 86 kB) (85,8 Kb) Gepubliceerd op 1 november 2012.
12e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal Blad nr. 2012/0261678 (pdf, 88 kB) (88,3 Kb) Gepubliceerd op 19 november 2012.
13e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0269855 (pdf, 203 kB) (202 Kb)Gepubliceerd op 21 november 2012.
Wijziging Belastingverordening provincie Overijssel 2013.

Provinciaal blad nr. 2012/0271958 (pdf, 68 kB) (68,4 Kb)Gepubliceerd op 4 december 2012.
Organisatieregeling provincie Overijssel 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0289733 (pdf, 85 kB) (85,0 Kb)Gepubliceerd op 12 december 2012.
Bevoegdheden december 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0289289 (pdf, 89 kB) (89,0 Kb) Gepubliceerd op 14 december 2012.
14e wijziging subsidieplafonds 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0296478 (pdf, 184 kB) (183Kb) Gepubliceerd op 19 december 2012
Wijzigingen uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Provinciaal blad nr. 2012/0296562 (pdf, 24 kB) (23,7Kb) Gepubliceerd op 19 december 2012
Mandaatbesluit subsidies Stichting Meer met Minder

Provinciaal Blad nr. 2012/0289502 (pdf, 152 kB) (151Kb) Gepubliceerd op 19 december 2012
Subisidieplafonds 2013

Provinciaal blad nr. 2012/0298278 (pdf, 113 kB) (113Kb) Gepubliceerd op 30 december 2012
Wijziging Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Overijssel 2007.

II. Openbare orde en veiligheid

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

III. Verkeer en vervoer

Provinciaal blad nr. 2012/0010068 (pdf, 26 kB) (25,7Kb) Gepubliceerd op 18 januari 2012.
N 749 provinciale weg Wierden-Vriezenveen. Instellen parkeerverbod.

Provinciaal blad nr 2012/01668 (pdf, 26 kB) (26,1Kb) Gepubliceerd op 18 januari 2012.
N 347 provinciale weg Haaksbergen - Ommen. Verplichte rijrichting (D4) en gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aan geeft (D2).

Provinciaal blad nr. 2012/0067152 (pdf, 47 kB) (47,1Kb) Gepubliceerd op 8 maart 2012.
Beleidsregel beoordeling aanvragen ontheffing afsluiten provinciale weg voor evenementen.

Provinciaal blad nr. 2012/0058229 (pdf, 29 kB) (28,9Kb) Gepubliceerd op 10 april 2012.
Provinciale vaarweg Almelo-De Haandrik. Maximum vaarsnelheden.

Provinciaal blad nr. 2012/0173158 (pdf, 96 kB) (95,6Kb) Gepubliceerd op 11 juli 2012.
N 350 provinciale weg Holten-Wierden, traject Rijssen-Bussinkweg.

Provinciaal blad nr. 2012/0173209 (pdf, 79 kB) (79,1Kb) Gepubliceerd op 11 juli 2012.
Verkeersmaatregel N 342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland (rotonde aansluiting Hengelosestraat te Oldenzaal).

Provinciaal blad nr. 2012/0164854 (pdf, 26 kB) (25,6Kb) Gepubliceerd op 12 juli 2012.
Aanpassing brugbediening Ossenzijl en automatische bruggen vaarweg 2.

Provinciaal blad nr. 2012/0176406 (pdf, 93 kB) (93,3Kb), inclusief bijbehorende overzichtstekening (ppt, 399 kB).ppt (398 Kb) Gepubliceerd op 19 juli 2012.
N 377 provinciale weg Hasselt-grens Drenthe, traject Lichtmis-Slagharen.

Provinciaal blad nr. 2012/0207347 (pdf, 72 kB) (71,8Kb) Gepubliceerd op 2 oktober 2012.
N 342 provinciale weg Hengelo - grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal - Denekamp. Opheffen bushalte Paasbergweg.

Provinciaal blad nr. 2012/0291347 (pdf, 68 kB) (67,6Kb) Gepubliceerd op 13 december 2012.
N 342 provinciale weg Hengelo - grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal - Denekamp. Intrekken besluit opheffen bushalte Paasbergweg.

IV. Waterhuishouding

Provinciaal blad nr. 2012/0038979 (pdf, 20 kB) (20,0Kb) Gepubliceerd op 28 februari 2012.
Instellen commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet.

Provinciaal blad nr. 2012/0280965 (pdf, 1,3 MB) (1,29 Mb) Gepubliceerd op 4 december 2012.
Besluit van provinciale staten van Gelderland van 28 maart 2012, van Utrecht van 23 april 2012 en van Overijssel van 16 mei 2012 tot opheffing van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en tot instelling en reglementering van het waterschap Vallei en Veluwe.

Provinciaal blad nr. 2012/0280991 (pdf, 2,2 MB) (2,18 Mb) Gepubliceerd op 4 december 2012.
Besluit van provinciale staten van Gelderland van 28 maart 2012, van Utrecht van 23 april 2012 en van Overijssel van 16 mei 2012 tot vaststelling van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe.

Provinciaal blad nr. 2012/0281015 (pdf, 22 kB) (22,0Kb) Gepubliceerd op 4 december 2012.
Besluit van provinciale staten van Gelderland van 26 september 2012, van Utrecht van 8 oktober 2012 en van Overijssel van 10 oktober 2012 tot wijziging van het Reglement waterschap Vallei en Veluwe.

V. Milieubeheer

Provinciaal blad nr. 2011/0323801 (pdf, 36 kB) (35,7Kb) Gepubliceerd op 3 januari 2012.
Vaststelling ontwerp-wijziging Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0065048 (41,9Kb) Gepubliceerd op 26 maart 2012.
Vaststelling wijziging Natuurbeheerplan 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0065525 (pdf, 420 kB) (420 Kb) Gepubliceerd op 29 maart 2012.
Openstelling SKNL 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0115208 (pdf, 21 kB) (21,4 Kb) Gepubliceerd op 18 april 2012.
Rectificatie Provinciaal blad 2012/0065525 betreffende Openstelling SKNL 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0125860 (pdf, 31 kB) (30,6 Kb) Gepubliceerd op 25 april 2012.
Wijziging Omgevingsverordening ontwerp luchthavenregeling helihaven daklocatie Isala Klinieken.

Provinciaal blad nr. 2012/0125898 (pdf, 1,2 MB) (1,15 Mb) Gepubliceerd op 25 april 2012.
Wijziging Omgevingsverordening: aanwijzing van luchthavens en voor deze luchthavens geldende besluiten of regelingen.

Provinciaal blad nr. 2012/108340 (pdf, 34 kB) (33,6 Kb) Gepubliceerd op 26 april 2012.
Vaststellen ontwerp-Natuurbeheerplan Overijssel.01

Provinciaal blad nr. 2012/0203512 (pdf, 78 kB) (77,0 Kb) Gepubliceerd op 19 september 2012.
Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer, Natuurbeheerplan Overijssel, Openstelling 2013, wijziging subsidieregelingen en uitvoeringsorganisatie.
Natuurbeheerplan Overijssel 2012 wijziging 18 september 2012 (pdf, 912 kB) (911 Kb)
Index (pdf, 101 kB) (101 Kb)
Openstellingsbesluit SNL SKNL 2013 (pdf, 82 kB) (81,5 Kb)
Regelingswijziging SNL besluit (pdf, 101 kB) (100 Kb)
Regelingswijziging SNL toelichting extern (pdf, 37 kB) (36,9 Kb)
Controlememorandum SKNL aanvraagperiode 2010-2013 (pdf, 70 kB) (69,5 Kb)

Provinciaal blad nr. 2012/0220718 (pdf, 125 kB) (124 Kb) Gepubliceerd op 20 september 2012.
Beleidsregel ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het opstijgen of landen van een luchtvaartuig.

Provinciaal blad nr. 2012/0276320 (pdf, 90 kB) (89,5 Kb) Gepubliceerd op 28 november 2012.
Wijziging Omgevingsverordening vaststellen luchthavenregeling helihaven daklocatie Isala Klinieken.
Kaart bij luchthavenregeling helihaven daklocatie Isala Klinieken (pdf, 118 kB) (118 Kb)

VI. Recreatie en toerisme

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

VII. Economische en agrarische zaken

Provinciaal blad nr. 2012/0023581 (pdf, 24 kB) (24,0 Kb) Gepubliceerd op 27 januari 2012.
Koninklijk Besluit onteigening  Inrichtingsplan Enschede-Noord, planonderdeel Kristalbad.

Provinciaal blad nr. 2012/0025482 (pdf, 30 kB) (30,3 Kb) Gepubliceerd op 2 februari 2012.
Subsidieplafonds in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007 2013.

Provinciaal blad nr. 2012/0054169 (pdf, 22 kB) (21,7 Kb) Gepubliceerd op 23 maart 2012.
Ter inzagelegging besluit Collectieve weidevogelbeheerplannen 2012.

Provinciaal blad nr. 2012/0097033 (pdf, 44 kB) (44,2 Kb) Gepubliceerd op 30 maart 2012.
Wijziging beleidsregels verlagen POP 2 subsies.

Provinciaal blad nr. 2012/0092460 (pdf, 34 kB) (34,2 Kb) Gepubliceerd op 10 april 2012.
Vaststelling Ontwerp-Inrichtingsplan deelgebied Scheerwolde Noordwest-Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2012/0107031 (pdf, 41 kB) (40,7 Kb) Gepubliceerd op 12 april 2012.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2).

Provinciaal blad nr. 2012/0101168 (pdf, 21 kB) (21,3 Kb)Gepubliceerd op 16 april 2012.
Mandaat Revolving Fund grondaankopen ten behoeve van landbouwstructuurversterking.

Provinciaal blad nr. 2012/0101676 (pdf, 26 kB) (25,9 Kb) Gepubliceerd op 17 april 2012.
Vaststelling Ontwerp Planwijziging Olst-Wesepe.

Provinciaal blad nr. 2012/0061806 (pdf, 33 kB) (33,0 Kb) Gepubliceerd op 8 juni 2012.
Besluit tot het belasten van de Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel NV met diensten van algemeen en economisch belang.

Provinciaal blad nr. 2012/0160992 (pdf, 106 kB) (106 Kb) Gepubliceerd op 12 juli 2012.
Vaststelling inrichtingsplan deelgebied Scheerwolde Noordwest-Overijssel.

Provinciaal Blad nr. 2012/0161343 (pdf, 86 kB) (85,7 Kb) Gepubliceerd op 12 juli 2012.
Benoeming Uitvoeringscommissie deelgebied Scheerwolde Noordwest-Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2012/0206061 (pdf, 110 kB) (109 Kb) Gepubliceerd op 4 september 2012.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013.

Provinciaal blad nr. 2012/0184592 (pdf, 76 kB) (75,6 Kb) Gepubliceerd op 5 september 2012.
Herbenoeming Uitvoeringscommissies Olst-Wesep en Enschede-Noord.

Provinciaal blad nr. 2012/0253042 (pdf, 115 kB) (114 Kb) Gepubliceerd op 30 oktober 2012.
Indiening van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP2) maatregelen 311b en 321b (Health Check middelen).

Provinciaal blad nr. 2012/0221195 (pdf, 79 kB) (78,8 Kb) Gepubliceerd op 14 november 2012.
Vaststelling planwijziging Landinrichting Olst-Wesepe.

Provinciaal blad nr. 2012/0249589 (pdf, 78 kB) (78,2 Kb) Gepubliceerd op 26 november 2012.
Vaststellen Ontwerp-Inrichtingsplan Staphorst.

VIII. Welzijn, zorg en cultuur

Provinciaal Blad nr. 2012/0111175 (pdf, 23 kB) (Gepubliceerd op 12 april 2012.
Vaststelling en ter inzagelegging concept Cultuurnota 2013-2016 De Kracht van Cultuur, inclusief moties.
Betreffende documenten: concept Cultuurnota (pdf, 2,2 MB) (2,15 Mb), Motie 1 (pdf, 312 kB) (312 Kb), Motie 2 (pdf, 118 kB) (118 Kb), Motie 3 (pdf, 125 kB) (125 Kb).
Lees meer over Besluitvorming en Inspraak.

IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal Blad nr. 2012/0240970 (pdf, 106 kB) (105 Kb) Gepubliceerd op 15 oktober 2012.
Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta 2012-2015.


Voorgaande jaargangen

Provinciale bladen vanaf 2008 t/m 2011 kunt u opvragen via Nieuwsredactie@overijssel.nl.