College GS bezoekt Royal Huisman
Werkbezoek gedeputeerden aan Royal Huisman

U begrijpt: "The Beast" komt niet op de foto...

scheepstouwen
Hebo Maritiem Service
Hebo Maritiem Service

Waterbedrijven en logistiek in Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

Het water verbindt bedrijven in 'De Kop'

Parels van Overijsselse bedrijvigheid

Ze hebben twee dingen gemeen; ze bestaan van en voor het water en ze zijn gevestigd in Noordwest Overijssel. Aan de monding van de voormalige Zuiderzee. Daarmee houdt de vergelijking dan ook op. Royal Huisman Shipyard, Hebo Maritiemservice en Bodewes Scheepswerven zijn elk uniek in hun soort; parels van Overijsselse bedrijvigheid met vaak een lange familietraditie. Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel ging er op bezoek onder het motto ‘aandacht voor vervoer over water en kansen voor de logistieke hotspot regio Zwolle’.

Bij Royal Huisman Shipyard worden jachten gebouwd voor het topsegment van de wereldmarkt. Het bedrijf aan het Vollenhove Kanaal levert megaschepen voor de rijken der aarde en is een van de grootste werkgevers in de regio. Het zijn vaak prijswinnende legendes die bij Huisman van de rede komen – tussen de dertig en negentig meter lang en van een duizelingwekkende schoonheid. De prijzen lopen per meter op tot tientallen miljoenen euro’s

Logistieke alliantie

De kade bij Zwartsluis

De provincie Overijssel werkt nauw samen met logistieke stakeholders om Overijssel nog beter op de kaart te zetten als een aantrekkelijke regio voor logistieke bedrijven. Goed voorbeeld daarvan is de “Port of Zwolle’, het in november geopende gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. De gebundelde havenactiviteiten moeten de concurrentiepositie van de regio versterken. De havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen moeten “Port of Zwolle” in het vizier krijgen voor de doorvoer en overslag van goederen.

Gedeputeerde Eddy van Hijum legt uit: “De ligging aan water, wegen en sporen biedt heel veel kansen voor een logistieke alliantie. Port of Zwolle toont aan dat de regio kan slagen in samenwerking, ondanks bestuurlijke gevoeligheden. De koek wordt op die manier alleen maar groter.” De lobby voor bredere Kornwerderzandsluizen – waardoor ook grotere zeeschepen de regio kunnen bereiken lijkt er een van een lange adem te zijn. Inmiddels hebben wel de provincies Flevoland, Overijssel en Friesland de krachten gebundeld om de verbreding voor de toekomst op de agenda te houden.

Binnenvaart belangrijk

Ook verladers en vervoerders zijn daarbij betrokken. Scania, met haar grootste productiefabriek in Zwolle en een nieuw logistiek centrum in Hasselt is ook gebaat bij goede bereikbaarheid. Per dag rollen er bij Scania Zwolle tussen de 160 en 180 fonkelnieuwe vrachtwagens van de band. “We zien groei in volume en in werkgelegenheid. Vervoer over de weg is voor ons niet de enige oplossing. De koppeling met binnenvaart vinden wij ook heel belangrijk” zegt Scania directeur Leo Bronkhorst.

Maritieme markt

Thecla Bodewes directeur Dutch Trade & Investment Board

“Het ondernemerschap en zelf-doen zit de mensen in deze regio in het bloed”.

En dat typeert Thecla Bodewes zelf ook, als directeur/eigenaar van de gelijknamige scheepswerven, met de basis in het iets verderop gelegen Hasselt. “Maar je kunt het niet alleen. De toekomst ligt in partnerschappen. Scheepsbouw is hyperconjunctuurgevoelig – onze kracht ligt in een sterke ‘brand’ en in samenwerking. Nederland heeft van de  wereld het meeste werk in de maritieme markt. Over de hele wereld willen mensen Nederlandse schepen. Zelfs de tweedehands waarden liggen enorm hoog.”  Bodewes is sinds vorig jaar voorzitter van de Dutch Trade & Investment Board; een publiek-privaat samenwerkingsverband dat kabinet en bedrijfsleven adviseert op het gebied van internationalisering van topsectoren. “We zorgen voor een goed investeringsklimaat en lossen knelpunten op zodat bedrijven makkelijker internationaal kunnen werken. Met als doel: de concurrentiekracht van Nederland versterken” aldus Bodewes.

Wat daarbij helpt is een goeie strategische ‘reisagenda’. Precies weten wanneer buitenlandse bewindslieden naar Nederland komen, en wanneer er andersom Nederlandse delegaties naar het buitenland gaan zodat het bedrijfsleven op tijd kan meeliften en zaken doen.

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de DTIB. Vanuit de Rijksoverheid is ook minister Kamp van Economische Zaken betrokken, net als organisaties en partijen als VNO-NCW, MKB-Nederland, vertegenwoordigers van de topsectoren en decentrale overheden. “Ook voor de Overijsselse regio is het ontzettend belangrijk om mee te liften met het DTIB. Het kan deuren openen en voor oplossingen zorgen” Voorzitter Bodewes noemt als succesvol voorbeeld van de bemoeienis van het DTIB; het Nederlandse aandeel in de verbreding en vernieuwing van het Suezkanaal. Nederlandse bedrijven Van Oord en Boskalis werkten mee aan het graven van het nieuwe, ruim 70 kilometer lange kanaal.

Meer achtergronden

Duiding & achtergrond in boeiende longreads: wat leeft er in Overijssel?