GS op werkbezoek

Gepubliceerd op 26 januari 2017

GS op werkbezoek: Roessingh Research and Development

Slimme sensoren, meedenkende software; leven met een handicap is steeds beter te overzien met hoogwaardige technische vondsten van Roessingh Research en Development (RRD) – de onderzoeksafdeling van het Enschedese revalidatiebedrijf. De lijst van uitvindingen voor een beter en comfortabeler leven is indrukwekkend. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bracht een bezoek aan RRD en liet zich bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

Veilig op de fiets

Het kon niet uitblijven: het aantal verkeersongelukken met e-bikes rees de afgelopen jaren de pan uit. De ongelukken zijn vaak ernstiger dan bij gewone fietsers. Eigenlijk is de elektrische fiets onvoldoende geschikt voor ouderen. De Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en kenniscentrum Fietsberaad riepen fabrikanten al op modellen te ontwikkelen die beter inspelen op de doelgroep. Uit onderzoek van het Fietsberaad bleek dat vorig jaar ruim 9.000 fietsers bij de spoedeisende hulp terecht kwamen na een ongeluk met een e-bike. Het merendeel van de mensen op een e-bike is zestig jaar of ouder en ongelukken gebeuren vooral bij het op- en afstappen en in de bocht.

RRD deed uitgebreid onderzoek naar de fietsende ouderen en ontwikkelde ideeën voor intelligent fietsen. Een fiets die op- en afstappen makkelijk maakt door een zadel dat zich in hoogte aanpast, met een slimme motor die niet als een dolle opstart; een fiets met ‘trillende handvaten’ die gevaarlijke situaties op tijd aangeven. Alles inmiddels real-live getest en goed bevonden. De fiets is op dit moment nog niet in productie; fietsenmakers aarzelen nog voor de investering. “Volgens mij ligt hier een wereldkans,” aldus gedeputeerde Bert Boerman. “Fabrikanten kunnen die kans zó pakken en ik zal niet nalaten daar iedereen op te attenderen. Dit kan de fietswereld veel veiliger maken.”

Directeur RRD Mirjam Luizink

Mirjam Luizink is sinds een jaar directeur van het met sterren bekroonde Twentse onderzoeksinstituut. “Het was even wennen,” vertelt ze, afkomstig uit de ‘harde’ wereld van de technische natuurkunde van de UT. “De motivatie is hier anders. Het begint allemaal bij de behandeling van de mens, de patiënt, wat heeft die nodig? We helpen hen bij het fysiek en cognitief opereren met behulp van de nieuwste technologie én de inzet van revalidatieartsen en fysiotherapeuten.” De technologie komt van de Universiteit Twente.

Daarmee heeft het RRD zich in haar 25 jaar bestaan een ‘championsleague’ status in Nederland verworven; geen ander onderzoeksinstituut kent deze praktische verwevenheid met een technische universiteit. Er wordt veel gewerkt met jonge onderzoekers, promovendi en stagiairs.

De Mr. Niers leerstoel voor Het Roessingh

Jan Niers was Commissaris van de Koningin in Overijssel van 1972 tot 1988. De geboren en getogen Tukker, zoon van een welgestelde katholieke winkelier in Hengelo, was leraar en advocaat in Hengelo en politiek actief als KVP/CDA raadslid, statenlid en senator.

Hij was de eerste gedeputeerde die in zijn eigen provincie Commissaris van de Koningin werd. Niers was een bedachtzame bescheiden strateeg en als CdK een tolerante competente bestuurder, die erg betrokken was bij het wel en wee van zijn provincie. Op zijn verzoek werd bij zijn afscheid als CdK het Mr. J.L.M. Niers Fonds ingesteld ter financiering van de bijzondere leerstoel Neuromusculaire Bewegingssturing aan de Universiteit Twente. De leerstoel werd opgezet in samenwerking met revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Tegenwoordig ondersteunt het Niersfonds de bijzondere leerstoel Telemedicine van prof.dr.ir. Hermie Hermens. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Twente en Roessingh Research. Het Mr. J.L.M. Niers Fonds is een geschenk van het bedrijfsleven in Overijssel. Trekkers van dit initiatief waren mr. J.W. Fabius, destijds directeur van Energiebedrijf IJsselmij, dhr. B.J. Boerma, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zwolle, en drs. J.D. Visser, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Hengelo. Onder de donateurs bevonden zich nagenoeg alle grote bedrijven en instellingen uit Overijssel.

https://www.utwente.nl/nl/ufonds/fondsen-op-naam/Mr.%20J.L.M.%20Niers%20fonds/

Jan Niers

Jan Niers

Sportblessures

Mensen bewegen te weinig of ze bewegen juist verkeerd. In Nederland doen inmiddels twee miljoen mensen aan hardlopen. Dat resulteerde vorig jaar in totaal 700.000 hardloopblessures. In 220.000 gevallen leidde dat tot medische behandelingen, waarbij vooral de lopersknie een berucht verschijnsel is. Roessingh Research & Development ontwikkelde een systeem met sensoren waarbij gekeken wordt naar de kwetsbare plekken bij sporters en een blessureprofiel kan worden gemaakt. “Dat kan een hoop narigheid en kosten voorkomen,”zegt onderzoeker Jasper Reenalda. Het programma SensoRun werd gemaakt in samenwerking met Papendal en mede gefinancierd door de provincie Overijssel.

http://www.roessingh-concern.nl/nieuws/MICT-SensoRun-project-van-start

Jasper-Reenalda-over-SensoRun
Ewall

eWall

Robin de Robot die ’s ochtends een gesprekje met je begint over je gezondheid. “Hoe voel je je vandaag?” Dat is allang geen utopie meer met de ‘digitale muur’ die is ontwikkeld door Roessingh Research. De muur geeft inzicht in het dagelijks leven bijvoorbeeld na een revalidatietraject. Biedt spelvormen en bewegingsprogramma’s, maar houdt ook de bloeddruk bij. Beweeg je te weinig dan krijg je een seintje en komen er passende oefeningen. Het aanraakcomputerscherm ziet er uit als een gezellige huiskamer, waar de informatie van verschillende sensoren bij elkaar komen. Daar achter schuilen apps. De slimme software rekent uit wat mensen nog kunnen en daagt ze uit steeds een stapje verder te gaan.

More years, better lives

Hermie Hermans

Hoogleraar Telemedicine Hermie Hermens schetste voor het provinciebestuur de problemen in de gezondheidszorg; de stijgende zorgbehoefte, de toenemende vraag naar personeel en steeds hogere kosten. “We hebben grote successen geboekt, de levensverwachting is gestegen. Is het plafond nu bereikt?” De gezondheidszorg bestaat volgens Hermens vooralsnog uit ‘reperatiezorg’. “De vraag is hoe we beter, preventief te werk kunnen gaan. Hoe we mensen met chronische aandoeningen een beter en langer leven kunnen bezorgen, ondersteund door technologie. Daarvoor is meer kennis nodig over de gezondheid en het verloop van de fysieke capaciteit van de mens.” Onder de vlag van het Niersfonds lopen tal van initiatieven, zoals de ontwikkeling van kunstmatige coaches die mensen helpen met oefeningen thuis, met het bestrijden van stress of het tegengaan van chronische nek- en schouderpijn. De patiënt zit in de driverseat: hij/zij bepaalt zelf wanneer hij zijn programma draait. Het blijkt net zo goed te werken als de traditionele behandelingen.

De programma’s worden nog steeds verbeterd. We maken het nog aantrekkelijker, in combinatie met games en robotische ondersteuning. Wandel- of beweegprogramma’s die bijvoorbeeld ook toeristische info verschaffen.” zegt Hermie Hermens.