Mensen achter laptops in een kantoorsetting
Spandoek 'Vechtdal glasvezel'
Varkens in de wei

Overijssel, dé breedbandprovincie van Nederland

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

In 2017 is bijna de hele provincie voorzien van breedband en daarmee koploper in Europa

Breedband provinciedekkend op de kaart

Het gaat goed met snel internet in Overijssel. De ‘breedbandkaart’ van de provincie laat zien dat op dit moment provinciedekkend gewerkt wordt aan de komst van snel internet. De fases verschillen per regio; van verkenning tot voorbereiding en van vraagbundeling tot uitvoering én klaar. Als alles volgens plan verloopt is in 2017 nagenoeg de hele provincie voorzien van breedband en daarmee koploper in Europa.

Kaart met dekking breedband in Overijssel

Breedband Magazine Overijssel

cover breedband magazine

Méér breedband in dit digitale magazine: kennis en ervaringen, partners aan het woord, vooruitblik ministerie en terugblik bewonersinitiatieven.

Burgerinitiatieven

Ook in Overijssel werd lang en breed gepraat over de aanpak. In 2013 trokken Provinciale Staten 56 miljoen euro uit voor breedband. Met als restrictie: het initiatief moet van ‘onderop’ komen en de provincie gaat het niet zélf aanleggen.
Dat was niet meteen geveegd. Het idee voor bewonerscoöperaties sloeg niet overal aan, de subsidieregeling was nog te ingewikkeld en marktpartijen waren niet op voorhand geïnteresseerd in de dunbevolkte gebieden en dorpen. Totdat het ging rollen omdat bewonersinitiatieven met vereenvoudigde steun van de provincie aannemelijk wisten te maken dat het wél kon.
Cogas kwam voor Twente en een deel van Salland met nieuwe berekeningen en stelde vast dat het zonder subsidie kon.
CIF (Communication & Infrastructure Fund) stapte in en ging allianties aan met bewonersinitiatieven buiten het Cogas-gebied. Daarna begon het overal te ‘lopen’ en rolde de bal verder door de provincie.

Minister Kamp: “In Overijssel hebben burgerinitiatieven bewoners geënthousiasmeerd en bijgedragen aan het aantal deelnemers dat nodig was voor de uitrol van glasvezel door marktpartij CIF. Voor marktpartijen kan het van belang zijn dat er voldoende lokale bereidheid is om zich vooraf te committeren. Ik juich een dergelijke samenwerking tussen burgerinitiatieven en marktpartijen toe. Hiermee wordt enerzijds de kracht benut van burgerinitiatieven en anderzijds de kennis en ervaring van marktpartijen in het aanleggen en exploiteren van een netwerk.”

Samen Snel Internet

In alle provincies staat breedband op de politieke agenda. Maar hoe zorg je ervoor dat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden? Dat is een taak die het ministerie van Economische Zaken op zich neemt. Met een centrale website, minder drempels en veel communicatie wil Den Haag faciliteren en stimuleren.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op de website Samen Snel Internet. Een initiatief van het ministerie van EZ in samenwerking met meerdere provincies. Deze site brengt bewonersinitiatieven in kaart, zodat initiatiefnemers van elkaars bestaan op de hoogte zijn en met elkaar in contact kunnen komen.

De Europese ambitie is dat in 2020 iedereen toegang heeft tot snel internet. Het ministerie omarmt die ambitie. Door overbodige regels overboord te gooien en overheden en bewoners te ontzorgen, komt breedband in heel Nederland iedere dag een stapje dichterbij.

https:// www.samensnelinternet.nl/