GS en Waterschap op de fiets langs uniek waterproject

Gepubliceerd op 19 juli 2017

De Doorbraak: droge voeten én een prachtgebied

De aanleg van De Doorbraak was een must om te zorgen dat de bewoners van Almelo het droog houden bij ernstige regenval, een probleem dat door de klimaatverandering alleen maar erger wordt. Bij hoosbuien stroomt het regenwater via beken en sloten van Enschede en Hengelo naar het lager gelegen Almelo. Met de aanleg van De Doorbraak (tussen de Loolee bij Almelo en Eksosche Aa bij Ypelo) wordt dat water om de stad geleid. De nieuwe beek voert daarnaast schoon landelijk water naar de Regge en voorziet landbouw en natuurgronden in het gebied in tijden van droogte van voldoende water. Ook voor de natuur is De Doorbraak een goede zaak: het is een pracht van een ecologische zone die de Sallandse Heuvelrug en Noordoost-Twente met elkaar verbindt. Fietsers en wandelaars genieten ook volop van dit nieuwe stuk natuur. Het project is door de opzet waarbij zoveel belangen worden gediend zelfs zo geslaagd dat het landelijk als voorbeeld wordt gezien. De totale kosten van het project bedroegen ruim vijftig miljoen euro. Deze kosten werden betaald door het Waterschap, de provincie Overijssel, het ministerie en diverse andere subsidiërende instanties zoals de Europese Unie.

Op de fiets werd duidelijk hoe enorm ingrijpend dit project is geweest. En konden de bezoekers zich ook prima voorstellen dat met name boeren hun hart vasthielden voor het op de kop zetten van ‘hun’ landschap en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. In onderling overleg is in uiteindelijk alle situaties een passende compensatie, vaak grond, overeengekomen. "Het bijzondere van dit project is dat hier zoveel doelen worden gediend, het stapelen van functies. Een beek aanleggen van gemiddeld 75 meter breed en 13 kilometer lang is natuurlijk een enorme puzzel in het landschap. Maar door de goede samenwerking tussen alle partijen is het uiteindelijk toch gelukt om alle functies op deze 100 hectare een goede manier te combineren en daar mogen we trots op zijn", zei watergraaf Stefan Kuks. Het project ging niet altijd van een leien dakje. Zo stuitte het Belgische graafbedrijf bij het maken van de duikers onder de zijtak van het Twentekanaal op enorme zwerfkeien: goed voor anderhalf jaar vertraging.

Volgens gedeputeerde Hester Maij ging door de samenwerking tussen alle betrokken partijen ook creativiteit en ondernemingszin stromen. "Het landschap Overijssel doet inmiddels het beheer en er wordt al volop gebruik gemaakt van het gebied door recreanten. Dit raakt heel veel aspecten van de samenleving, door een samenwerking waar we echt trots op kunnen zijn".

GS zagen in Ypelo ook met eigen ogen waar een beetje geven en nemen toe kan leiden: in deze kleine gemeenschap bij Enter ging bijna alles op de schop, maar met de komst van multifunctioneel gemeenschapshuis Het Akkerhus kreeg de bevolking ook iets terug nadat zoveel aan bereidwilligheid was gevraagd. "Een goed idee voor andere projecten waarbij we zo’n zwaar beroep op de medewerking van de gemeenschap doen", vond CdK mevrouw Bijleveld.

Bijzondere overeenkomst

Tijdens het werkbezoek ondertekenden Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en watergraaf Stefan Kuks een bijzondere overeenkomst. Als enige provincie en waterschap in Nederland leggen zij in een overeenkomst vast hoe invulling wordt gegeven aan het  wettelijk bepaalde interbestuurlijk toezicht.  Met de overeenkomst wordt de goede samenwerking tussen provincie en waterschap en de gezamenlijke ambitie om te zorgen voor goed waterbeheer gemarkeerd.