Hét Overijssels Overzicht: donderdag 14 juni 2018

duurzaamheid

bestuur1

Economie1

milieu

Provincie Overijssel start met milieuonderzoek mestverwaardingsinstallatie Zenderen

De provincie Overijssel zet de eerste stap voor een provinciaal inpassingsplan voor de realisatie van een mestverwaardingsinstallatie door Twence in Zenderen. De provincie legt een notitie ter inzage waarin staat hoe het hiervoor benodigde milieuonderzoek wordt uitgevoerd, en welke vragen hierbij moeten worden beantwoord. De inzageperiode start op 14 juni 2018 en duurt tot en met 12 juli 2018. Personen, bedrijven of organisaties die dat willen kunnen in die periode een reactie insturen. Deze wordt meegenomen in het vervolgtraject.

besluitenlijst1

Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS)

Bekijk hier de PS-besluitenlijsten.

Bekijk hier de GS-besluitenlijsten.