Steun na ontslag in financiële sector

Gepubliceerd op 5 oktober 2018

Provincie Overijssel gaat mensen helpen die hun baan in de financiële sector hebben verloren weer aan het werk te helpen.

De afgelopen periode zijn veel ontslagen gevallen in de financiële sector. Een groot deel van de ontslagen medewerkers is boven de vijftig jaar en heeft moeite om weer een andere baan te vinden. De provincies Friesland, Drenthe en Overijssel hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag gedaan in het kader van het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EGF) om mensen die hun baan in de financiële sector zijn verloren te begeleiden naar werk. Daarnaast zet Provincie Overijssel ook eigen middelen in voor dit doel.

Begeleiding naar andere sector

Provincie Overijssel zet de EGF-subsidie in samenwerking met het UWV in om mensen met een loopbaanadvies of gerichte scholing duurzaam naar ander werk te begeleiden. Ook kunnen mensen begeleid worden naar ondernemerschap. Hierbij wordt vooral ingezet op het begeleiden van mensen naar andere sectoren waar wél veel vraag naar personeel is.

Instroom op arbeidsmarkt

Het project past binnen het beleid van de Provincie Overijssel op het gebied van human capital. Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: “Om de Overijsselse economie draaiend te houden, hebben we iedereen nodig. We kunnen het ons niet permitteren dat er mensen aan de kant blijven staan. Daarom zetten we als provincie in op het ondersteunen van kwetsbare groepen richting werk. Het is mooi dat we ook deze groep een steuntje in de rug kunnen geven. Door mensen te begeleiden naar sectoren met een personeelstekort kunnen ze een toekomstbestendig vervolg aan hun loopbaan geven én zorgen we voor een goede instroom van mensen op de Overijsselse arbeidsmarkt.”

Goede ervaringen

De Provincie Overijssel heeft al eerder ervaring opgedaan met vergelijkbare EGF-projecten. Samen met Provincie Gelderland is een traject opgezet om mensen die hun baan in de bouw waren kwijtgeraakt weer aan het werk te helpen. Van de deelnemers aan het traject vond meer dan 80 procent een andere baan. Samen met Provincie Drenthe zijn mensen ondersteund die een baan zochten na ontslag in de detailhandel. Hier vond ruim 70 procent van de deelnemers een nieuwe baan.

De NOS interviewde bankier Ger Limburg uit Giethoorn die zich laat omscholen tot vrachtwagenchauffeur.