Hét Overijssels Overzicht: Retailvoucher, Kennispark Twente, Wegwerkzaamheden, Subsidie kwetsbare groepen en Tuininspiratie

Economie1

bereikbaar1

burgerparticipatie1

Nieuwe subsidie: 1000 kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

De provincie werkt aan een regionale economie, waarin iedereen zo veel mogelijk de kans krijgt om mee te doen. We kijken niet naar beperkingen, maar naar mogelijkheden van mensen. Ondanks de zwakkere positie van kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders op de arbeidsmarkt, is hun bijdrage van groot belang om te voorkomen dat een tekort aan personeel een remmende factor wordt voor de groei van de regionale economie.

besluitenlijst1

Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS)

Bekijk hier de PS-besluitenlijsten.

Bekijk hier de GS-besluitenlijsten.