Profielschets nieuwe Commissaris van de Koning overhandigd aan minister Ollongren

Gepubliceerd op 8 maart 2018

Tijdens een bijzondere Statenvergadering op woensdag 7 maart heeft Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Overijssel vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Kajsa Ollongren. De vacature wordt daarmee dus morgen, 8 maart 2018, door de minister opengesteld. Tot uiterlijk 29 maart 2018 kunnen sollicitanten reageren.

Bekijk de officiële bekendmaking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wie wordt het nieuwe gezicht van Overijssel?

Provinciale Staten heeft met de campagne "wie wordt het gezicht van Overijssel" alle inwoners gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met interne en externe belanghebbenden en er is een publiekscampagne gevoerd. Ruim 1.600 inwoners hebben online / telefonisch / via straatenquêteurs hun mening doorgegeven.

In een bijzondere Statenvergadering is de profielschets met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besproken. Martin Reesink voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft namens de Staten een toelichting gegeven op de profielschets en hoe deze tot stand is gekomen. “We vinden het belangrijk dat we luisteren naar onze inwoners en partners”, zo zei hij. “Hun opmerkingen zijn terug te vinden in de profielschets”.

Verder gaf hij aan dat de Staten een energieke commissaris zoekt die het boegbeeld van de provincie kan zijn. Vervolgens stelde PS de profielschets vast, waarna deze werd aangeboden aan minister Ollongren. De minister stelde in haar reactie dat de Staten de lat hoog hebben gelegd: “Maar ik vind dat goed, het is een belangrijke functie”, zo gaf ze aan. Verder gaf ze een groot compliment voor de wijze waarop PS de inwoners heeft betrokken bij het tot stand komen van de profielschets.

De profielschets vindt u op onze website.

Vertrouwenscommissie

Tijdens de Statenvergadering is een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 11 fracties. Martin Reesink (fractievoorzitter van het CDA) is de voorzitter van de commissie. Gedeputeerde Boerman is als adviseur toegevoegd aan de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten en brengt verslag uit van haar bevindingen aan provinciale staten. Provinciale Staten nemen daarop een besluit (aanbeveling) en sturen deze aanbeveling toe aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De nieuwe commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar.

(Bekijk de profielschets als pdf.)

Blader door de profielschets: