De provincie zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 30 januari 2018

gezicht

De provincie zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning

Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is benoemd tot minister van Defensie en afgetreden als Commissaris. De heer Boele Staal is met ingang van 19 december 2017 benoemd tot waarnemend Commissaris. Provinciale Staten zijn dus nu op zoek naar een nieuwe Commissaris.

Profielschets en vacature

Provinciale Staten stelt een profielschets samen, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe Commissaris. De profielschets verwoordt wat Overijssel verwacht van de nieuwe Commissaris. Hierbij luisteren we naar inwoners en organisaties uit de provincie.

De profielschets wordt vastgesteld in een vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. Daarna wordt de vacature opengesteld en kan er officieel gesolliciteerd worden.

Naar welk type persoon moeten wij op zoek?

Provinciale Staten van Overijssel horen graag vóór 15 februari van de inwoners van Overijssel aan welke eigenschappen de nieuwe Commissaris moet voldoen. Vindt u bijvoorbeeld dat de nieuwe Commissaris daadkrachtig en snel of juist meer wijs en bedachtzaam moet zijn? Of is de nieuwe Commissaris bij evenementen: zichtbaar aanwezig of meer betrokken op de achtergrond? We zijn benieuwd naar uw mening op deze en andere vragen.

U kunt digitaal aan de enquête anoniem deelnemen op www.mijnoverijsselseCommissaris.nl.

Daarnaast kunt u de enquête ook telefonisch invullen, bel: 0800-75 75 755 (gratis).

De uitkomsten van de enquête worden meegewogen bij het maken van de profielschets. Dit is een overzicht van eigenschappen waar de nieuwe Commissaris aan moet voldoen.