Onderzoek naar knelpunten en oplossingen op A1/A35 rond Azelo en Buren

Gepubliceerd op 4 oktober 2019

Het Rijk, de provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Tubbergen hebben onderzoek laten doen naar de knelpunten rondom de knooppunten Azelo en Buren op de A1/A35. Bij beide knooppunten zorgen het hoge verkeersaanbod, de rijstrookwisselingen en grote snelheidsverschillen steeds vaker voor onveiligheid en daarnaast ook voor files in de spits.

In het onderzoek zijn de knelpunten en alle mogelijke oplossingsrichtingen voor korte en lange termijn maatregelen verkend. Hierbij is gekeken naar allerlei maatregelen variërend van het aanzetten van de toeritdosering, het verlengen van een weefvak tot en met het volledig ontvlechten van verkeersbanen. Ook de aansluitende provinciale en gemeentelijke wegen in de directe omgeving, die samen een alternatief bieden bij drukte en stremming van de Rijkswegen, zijn meegenomen in het onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar besproken met minister Van Nieuwenhuizen. Vooruitlopend daarop start onder leiding van provincie en gemeenten de uitwerking van de westelijke randweg tussen Almelo en Hengelo in een tracéstudie.

Verkeersveiligheid

Tussen de knooppunten Azelo en Buren kruist het verkeer op de A1 vanuit Deventer naar Oldenzaal/Duitsland met het verkeer op de A35 vanuit Almelo naar Enschede en omgekeerd. De vele rijstrookwisselingen voor doorgaand vracht- en autoverkeer en de verschillen in snelheid zorgen voor ongevallen en files. Op het wegvak tussen Almelo en knooppunt Azelo en op het gecombineerde wegvak A1/A35 rond de knooppunten Azelo en Buren is het ongevalsrisico (aantal ongevallen per miljard voertuigkilometer) meer dan twee maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. De afgelopen drie jaar waren er 455 ongevallen op het traject (inclusief rond beide knooppunten). Bij de meeste ongevallen was er alleen materiële schade. Bij 18 aanrijdingen was er sprake van letsel of verkeersdoden.

Internationale route Noord en Oost Europa

De A1/A35 ligt midden in Twente en wordt druk bereden door regionaal, nationaal en internationaal vracht- en autoverkeer. Het is de internationale route van Rotterdam/Amsterdam naar Berlijn, Noord-Duitsland, de Baltische staten en naar Scandinavië (het zogenaamde TEN-T-netwerk). Een goede doorstroming is voor Twente en Oost-Nederland belangrijk, ook om de eigen economische ontwikkelingen in de regio niet onnodig te belemmeren.