Grensinfopunt Euregio Gronau is een blijvertje: Succesvol informatiecentrum krijgt structurele financiering

Gepubliceerd op 25 november 2019

Het Grensinformatiepunt Euregio Gronau blijft ook in de toekomst mensen adviseren die over de grens willen werken, wonen, ondernemen of studeren. Vandaag ondertekenden alle betrokken partners een convenant waarin de lange termijn financiering van het informatiepunt is geregeld. Het informatiepunt is een succes: het draagt bij aan versterking van de regionale economie, vergroot de mogelijkheden voor werkzoekenden om over de grens te gaan werken, en speelt een rol bij sociaal-maatschappelijke integratie in de grensstreek.

Regels

Het werken, wonen, studeren of ondernemen over de grens wordt vaak bemoeilijkt doordat regels niet altijd goed op elkaar aansluiten. De regels voor het opbouwen van pensioen, het betalen van belastingen of de ziektekostenverzekering verschillen per land. Dit geldt ook voor zaken als diplomawaardering, het halen van een rijbewijs, de regels bij ontslag of de hoogte van de kinderbijslag. Het is door deze verschillen lang niet altijd duidelijk wat wonen of werken over de grens betekent voor iemands persoonlijke situatie.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Als provincie Overijssel willen we dit soort barrières wegnemen. Het Grensinformatiepunt draagt bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, en aan een sterkere, internationale economie. Informatieverstrekking is daarin een belangrijk onderdeel. Het Grensinfopunt voorziet daar in, en blijkt succesvol. Vandaar dat wij meewerken aan een structurele financiering.”

Europa

Tot nu werd het grensinformatiepunt gefinancierd vanuit de Europese Unie. Dit gebeurde steeds op tijdelijke basis en daarmee was het bestaan van het informatiepunt onzeker.

Deelnemers aan het convenant zijn, naast de provincie Overijssel, de rijksoverheid, de provincie Gelderland, de arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek, de gemeente Hardenberg en het Grensinfopunt Euregio Gronau.

In totaal zijn voor tien informatiepunten in de gehele grensstreek met Duitsland en België dit soort afspraken gemaakt.