Herstel Deldener es bij Twickel

Gepubliceerd op 29 mei 2019

De provincie Overijssel, Stichting Twickel en de gemeente Hof van Twente hebben een convenant ondertekend voor het herstel van een deel van de Deldener Es. Hiervoor wordt de noordelijke verbindingsboog N346 N741 ter hoogte van Delden verwijderd. Als alternatief worden op de aansluiting van de zuidelijke verbindingsboog verkeerslichten geplaatst.

De provincie werkt een plan uit voor een aansluiting met verkeerslichten bij de zuidelijke lus. Zodra de alternatieve aansluiting gereed is start Twickel met het verwijderen van de noordelijke lus en het landschappelijk herstel van de es. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de wijziging in de verkeerssituatie en de uitvoering van de werkzaamheden. De verwijdering van de noordelijke lus en het herstel van de es betaalt Stichting Twickel. De nieuwe aansluiting met de aanleg van de verkeerslichten wordt gefinancierd vanuit het Pact van Twickel. Met het herstel van de es wordt een beeldbepalend onderdeel van landgoed Twickel hersteld.

“De ondertekening van dit convenant op de watertoren met uitzicht over de Noordelijke Lus is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in een succesvolle bestuurlijke samenwerking vanuit het Pact van Twickel”, aldus Egbert Jaap Mooiweer, directeur rentmeester Stichting Twickel.

Gedeputeerde Hester Maij: “Landgoed Twickel is van onschatbare cultuurhistorische waarde voor Overijssel. En als grote trekker voor toeristen en recreanten ook economisch van belang. Binnen het Pact van Twickel werken het landgoed en de overheden al tien jaar met succes samen om die waarden te versterken. Het convenant om De Deldener es te herstellen is daar een mooi voorbeeld van.”

Pact van Twickel

Het herstel van de het aangezicht van de Deldener es vloeit voort uit het Pact van Twickel dat in 2009 werd gesloten door de Stichting Twickel, de provincie Overijssel, de regio Twente, het Waterschap Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Het pact heeft onder meer tot doel om het cultuurlandschap te beschermen, de landbouw op het landgoed een toekomstperspectief te bieden, het landgoed recreatief te verbinden met de omliggende steden en de natuur en het natuurlijk beeksysteem te versterken.