Springen van bruggen is levensgevaarlijk

Gepubliceerd op 30 juli 2018

Provincie Overijssel waarschuwt voor de gevaren van het zwemmen in rivieren en kanalen en het springen van bruggen: het is levensgevaarlijk en bijna altijd verboden. Ieder jaar zijn doden en gewonden te betreuren. De provincie adviseert u daarom om alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Op deze locaties is het veilig om te zwemmen. Ook wordt daar de kwaliteit van het water gecontroleerd, zodat je niet ziek kunt worden. Officiële zwemlocaties zijn te vinden op www.zwemwater.nl.

Een belangrijk gevaar voor zwemmers in kanalen en rivieren vormt de scheepvaart. Grote schepen hebben een zuigende werking en veroorzaken een sterke stroming en draaikolken. Iemand die veilig in ondiep water denkt te staan (bijvoorbeeld tussen de kribben), kan worden meegetrokken met het terugtrekkende water. Zwemmers zijn bovendien vanaf een schip nauwelijks zichtbaar. En ook al ziet een schipper ze wel: een groot schip kan niet zomaar vaart minderen of uitwijken.

Kramp en onderkoeling

Door stroming en diepteverschillen kan de temperatuur van het water sterk wisselen. Als zwemmer kan je door koud water kramp krijgen of onderkoeld raken. Het zwemmen wordt daardoor ook voor geoefende zwemmers bemoeilijkt of soms zelfs onmogelijk, met alle gevolgen van dien.

Boete van 140 euro

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Je riskeert een boete van 140 euro als je zwemt:

  • in de vaarweg van rivieren;
  • in kanalen;
  • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;
  • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
  • in de routes van veerponten;
  • in en rond havens;
  • in snelvaargebieden;
  • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

Die klap komt hard aan

Toezichthouders van de provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeente en politie patrouilleren op het water om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten. Ook helpen zij, samen met de hulpdiensten, bij het zoeken naar en bergen van drenkelingen.

Toch veilig zwemmen in natuurwater?

Er zijn veel plaatsen in Nederland waar veilig gezwommen kan worden in natuurwater. De veilige zwemlocaties staan op www.zwemwater.nl. Er is ook een gratis zwemwater-app met gegevens van honderden zwemlocaties. De waterkwaliteit van deze locaties wordt in de zomer scherp in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.

Voorlichting en handhaving

Springen van bruggen is wellicht spannend, maar brengt serieuze risico’s met zich mee. Een brug is vaak hoger dan deze lijkt; door de klap op het water kan een springer botbreuken of een klaplong oplopen. Door het troebele water is niet te zien wat er onder water ligt. Fietsen en winkelwagentjes op de bodem kunnen nare verwondingen veroorzaken. En als een springer een onder de brug doorvarend schip over het hoofd ziet, zijn de gevolgen helemaal niet te overzien. Net zoals het zwemmen bij een brug verboden is, is ook het springen van bruggen verboden.