Ontwikkelingskansen voor Overijsselse culturele organisaties en netwerken

Gepubliceerd op 20 juli 2018

De provincie Overijssel geeft voor de periode 2019-2020 een vervolg aan de tweejarige subsidieregeling ‘Cultureel aanbod en Talentontwikkeling’. Met deze regeling wil de provincie het culturele aanbod in Overijssel vernieuwen en versterken en talent ontwikkelen. Instellingen en netwerken kunnen een aanvraag indienen om de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun organisatie te verhogen, nieuwe producties te ontwikkelen en talenten intensiever te begeleiden.

Aanvragen vanaf 27 juli 2018

Met hun activiteiten streven de instellingen naar meer landelijke zichtbaarheid. Hierdoor wordt hun positie niet alleen in Overijssel, maar ook landelijk versterkt. Aanvragen voor de nieuwe periode kunnen vanaf 27 juli tot 14 september 2018 worden ingediend.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen met de regeling voor de periode 2017-2018 zijn positief. De instellingen die subsidie hebben gekregen werken hard aan de verdere professionalisering van hun organisatie of hun netwerk. Zo zijn er zakelijk leiders aangesteld, wordt er extra ingezet op samenwerking, PR en marketing en worden methodieken voor talentontwikkeling ontwikkeld en uitgevoerd.

Ondersteuning van negen organisaties in 2017

Negen culturele organisaties ontvingen in 2017 elk een financiële ondersteuning van maximaal €100.000 euro voor de periode 2017-2028 uit deze regeling. Dat zijn Stichting TETEM kunstruimte, Stichting Consensus Vocalis Stichting Benjamin Britten Jeugdorkesten, Kunstenlab, Stichting 33 1/3, Theaterschip voor Dans Netwerk Overijssel, Stichting Zwolse Theaters, TEN Producties en Stichting Vuur en Vlam. Bij het vervolg voor 2019-2020 gaat het om een open regeling. Instellingen met subsidie in de huidige periode kunnen een aanvraag doen en een kans maken om zich met vervolgsubsidie door te ontwikkelen. Maar de regeling staat ook open voor ‘nieuwkomers’

Veel potentie in Overijssel

Hester Maij: “De eerste periode van de regeling cultureel aanbod en talentontwikkeling heeft laten zien hoeveel potentie Overijssel in huis heeft. De culturele instellingen die met deze impuls van de provincie de kans hebben gekregen om zich verder te ontwikkelen, zijn momenteel volop in transitie. De eerste vruchten worden geplukt. Zo heeft Tetem inmiddels landelijk subsidie weten te verkrijgen van het Mondriaanfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hiermee is het doel van de provinciale regeling voor Tetem bereikt. Alle reden om de regeling voort te zetten. Daarmee bouwen we verder aan een sterke culturele basis in Overijssel.”

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling ‘Cultureel aanbod en Tatentontwikkeling’ is te vinden op: www.overijssel.nl/cultureelaanbod.