Bart Parmet waarnemend algemeen directeur provincie Overijssel

Gepubliceerd op 20 juli 2018

Het College van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel heeft Bart Parmet aangewezen als waarnemend algemeen directeur. Hij vervangt de huidige algemeen directeur, Johan Osinga, die op 1 september aan de slag gaat als Directeur Generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bart Parmet is vanaf 2015 directeur strategie bij provincie Overijssel. De jaren daarvoor heeft hij als directeur van de staf Deltacommissaris gewerkt aan de vormgeving en uitwerking van het Deltaprogramma.

Johan Osinga wordt Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september.

De procedure voor de definitieve invulling van de vacature wordt per direct gestart zodat op zo kort mogelijke termijn, en ruim voor de nieuwe collegeperiode, een opvolger is aangesteld.