Marjolijn Boot Hoofd Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Gepubliceerd op 26 juli 2018

Marjolijn Boot uit Havelte wordt Hoofd Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid bij de provincie Overijssel. Hiermee volgt zij Monique Esselbrugge op, die 6 jaar deze functie bekleedde. De benoeming gaat in op 1 september 2018.

Algemeen Directeur Johan Osinga: “We zijn heel blij met de komst van Marjolijn Boot. Met Marjolijn geven we verdere invulling aan de ambities van onze eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. We kijken uit naar een prettige samenwerking.“

Marjolijn Boot is momenteel werkzaam als interim-manager Openbare Werken, Handhaving, Vergunningverlening en Publiekszaken binnen de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK gemeenten).

Marjolijn Boot studeerde Verandermanagement aan de AOG School of Management in Groningen.