Toekomst van Overijssel

Gepubliceerd op 16 mei 2018

Hoe zorgen wij ervoor dat Overijssel de provincie blijft met een aantrekkelijke leefomgeving en een krachtige economie? Met voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, toekomstbestendige steden en een vitaal landelijk gebied? Ook de komende jaren zijn er volop mogelijkheden om dit te realiseren. Om deze kansen voor Overijssel, samen met het Rijk en de regio’s, waar te maken is € 210 miljoen beschikbaar.

We naderen het eind van de huidige coalitieperiode. Dit is een goed moment om vooruit te kijken naar de uitdagingen voor 2019 en de volgende coalitieperiode. Daar willen wij fors op inzetten. Samen met het Rijk en onze regionale partners; de regio’s Twente, Zwolle en de Stedendriehoek. Voor de periode 2018-2022 reserveren wij € 210 miljoen om de ‘Kansen voor Overijssel’ te verwezenlijken. Hiermee laten wij aan Rijk en regio zien welke ambitie wij hebben om te werken aan een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.

Perspectiefnota

De perspectiefnota geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen, wat die voor Overijssel betekenen en hoe de provincie daarop wil inspelen. Op 20 juni bespreekt Provinciale Staten de nota.

Ontwikkelingen

Op korte termijn zien wij concrete samenwerkingskansen op het gebied van innovatie, de arbeidsmarkt, de verduurzaming van het landelijk gebied en grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast zetten wij in op bereikbaarheid, energietransitie en circulaire economie. Nieuwe digitale technologie blijft onze samenleving in hoog tempo veranderen en raakt tal van terreinen.

Kansen voor Overijssel

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie en Financiën: “Samen met de inwoners, de gemeenten en het Rijk hebben wij de afgelopen jaren veel bereikt. We zijn op de goede weg maar we zijn nog niet klaar. De toekomst biedt veel kansen die we graag samen met het Rijk en de regio’s oppakken. Het geld om dat te realiseren is er. Voor de komende jaren is € 210 miljoen beschikbaar om de kansen voor Overijssel te verzilveren”.

Vervolg

De perspectiefnota wordt op 6 juni in de Statencommissie besproken. En op 20 juni staat de nota op de agenda van provinciale Staten.

De volledige digitale planning en control cyclus van provincie Overijssel geeft inzicht in wat provincie Overijssel doet en wat het kost.