Nouryon verduurzaamt zoutproductie dankzij groene stoom van Twence

Gepubliceerd op 15 februari 2019

Claudio Bruggink (Gemeente Hengelo), Marc Kapteijn (Twence), Annemieke Traag (Provincie Overijssel), Knut Schwalenberg (Nouryon), Jon Eikelenstam (Ministerie van EZK).

De zoutproductie van Nouryon in Hengelo verduurzaamt verder dankzij het gebruik van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. De twee bedrijven tekenden daarvoor vandaag een overeenkomst. Nouryon kan dankzij de samenwerking jaarlijks ca 50.000 ton CO2 besparen, vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 400 miljoen autokilometers.

Gedeputeerde Annemieke Traag: ‘De afspraken tussen Nouryon en Twence leveren een grote bijdrage aan de doelstellingen van het Programma Nieuwe Energie Overijssel. Daarin werken we in alliantievorm aan 20% nieuwe energie in 2023 en een energieneutraal Overijssel in 2050. De overeenkomst tussen de twee bedrijven levert een flinke besparing van het aardgasgebruik op én meer inzet van bio-energie. Twence laat met deze overeenkomst opnieuw zien dat zij een stevige rol pakt in de energietransitie. Een unieke samenwerking in Overijssel!’

Volledig groene stoom

Twence levert al sinds 2011 stoom vanuit haar afvalenergiecentrale aan Nouryon. Nouryon gebruikt dat voor indamping van pekel voor de zoutproductie. Eerst werd de stoom slechts voor de helft als duurzaam aangemerkt. Dat kwam door het biogene gehalte in restafval. Maar nu heeft Twence de biomassa-energiecentrale vernieuwd en kunnen ze volledig duurzame stoom leveren.

Belangrijke stap

Door te kiezen voor duurzame restwarmte zet Nouryon, als een van de grootste CO2 producenten in Nederland, een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Jaarlijks bespaart Nouryon hierdoor 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik circa 33-45 duizend huishoudens.

Leveren aan Enschede

Warmte uit de biomassacentrale van Twence wordt ook geleverd aan het stadverwarmingsnet in Enschede. De stoom is beschikbaar voor bedrijven in de omgeving met een grote warmte- of koudevraag. De energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor koeling, verwarming van gebouwen, of proceswarmte voor industrie.