Hulp op maat bij verstoorde motoriek door Parkinson

Gepubliceerd op 19 december 2018

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt een subsidie van bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor het project PROMPT. Binnen dit project worden producten ontwikkeld die helpen bij de diagnose en behandeling van mensen die niet goed kunnen bewegen als gevolg van Parkinson.

Hersenaandoeningen zoals Parkinson kunnen leiden tot ernstige storingen in de motoriek van patiënten. Dit is niet alleen lastig maar kan ook leiden tot onbalans of vallen. In het project PROMPT wordt het, met behulp van mobiele technologie zoals een mobiele EEG, mogelijk om onderzoek, diagnose en de behandeling van patiënten af te stemmen op waarneming bij normale dagactiviteiten.

Freezing of gait

PROMPT richt zich in eerste instantie op het behandelen van ‘freezing of gait’ (het plots stokken van loopbewegingen) bij Parkinsonpatiënten. Hiervoor wordt de deskundigheid van zes regionale partijen gecombineerd. De technologie biedt ook mogelijkheden voor diagnostiek bij andere aandoeningen zoals multiple sclerosis, beroerte, etc.

Het consortium ANT Neuro B.V. (Enschede OV), Universiteit Twente (Enschede OV), Stichting Katholieke Universiteit (Nijmegen GLD), Artinis Medical Systems B.V. (Elst GLD), Orikami B.V. (Nijmegen GLD) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.936.394 de totale kosten van het project bedragen € 4.840.985

OP-Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.