Week van ons Water: op expeditie in Zwolle en Kampen

Gepubliceerd op 12 oktober 2018

Op 19, 20 en 21 oktober organiseren partners in de IJssel-Vechtdelta en Climate Campus verschillende activiteiten in Zwolle en Kampen rond de nationale Week van Ons Water.

In Zwolle begeleidt natuur- en stadsgids Bernadet van der Veen wandelingen die jong en oud bewust maken van het water om ons heen. Kunstdocent Simone van der Meulen laat met haar tekenworkshop kinderen op een creatieve manier nadenken over het klimaat.

In Kampen is er een avontuurlijke struintocht langs de IJssel voor kinderen van 10 tot 15 jaar oud waarbij waterveiligheid en natuur centraal staan.

Avontuurlijke struintocht: waterveiligheid en natuur

Hoe zit het eigenlijk met de waterveiligheid langs de IJssel? In een avontuurlijke struintocht langs de IJssel krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar daar een antwoord op. De partners binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid en Natuur en Milieu Overijssel organiseren Expeditie Uiterwaard. Een mooie struinexpeditie, waarbij waterveiligheid en natuur centraal staan.

De expeditie is op vrijdag 19 oktober in Kampen. Deelname is gratis. De start is om 10.00 uur en het duurt tot 12.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail met jouw naam en leeftijd te sturen naar info@ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Waterwandeling: het belang en gevaar van water

Vooraanstaande klimaatwetenschappers waarschuwden onlangs in een nieuw rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen voor honderden miljoenen mensen te beperken. Natuur- en stadsgids Bernadet van der Veen zoomt in op de mogelijke gevolgen voor Zwolle. Tijdens haar wandelingen ‘Over de oevers van de Aa’ en ‘Van Aa tot Zwarte water’, wordt duidelijk wat het belang en het gevaar van het water is voor de stad.

De waterwandelingen vinden plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in de Zwolse binnenstad. Deelname kost 2 euro per persoon. De start is om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. Aanmelden voor de waterwandelingen kan via:

https://www.climate-campus.nl/waterwandelingen-en-kidsworkshop-in-zwolle-tijdens-nationale-week-van-ons-water of een mail naar climatecampus@gmail.com.

Tekenworkshop: extreem weer en wateroverlast

Het thema van de Week van Ons Water is ‘extreem weer en wateroverlast’. Kunstdocent Simone van der Meulen stimuleert kinderen met haar tekenworkshop ‘Onder water, boven water’ op speelse wijze om oplossingen te verzinnen om de overlast tegen te gaan of hoe ze er mee om kunnen gaan.

De tekenworkshop is op zondag 21 oktober in de Zwolse binnenstad. Deelname is gratis. De start is om 14.00 uur en het duurt tot 15.30 uur. Aanmelden voor de  tekenworkshop kan via:

https://www.climate-campus.nl/waterwandelingen-en-kidsworkshop-in-zwolle-tijdens-nationale-week-van-ons-water of een mail naar climatecampus@gmail.com.

De week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Een overzicht van alle activiteiten tijdens de Weer van Ons water staat op: www.weekvanonswater.nl.

Wateroverlast, hittestress en droogte

In Overijssel werken overheden, bedrijfsleven, organisatie en kennisinstellingen actief samen om de steden en dorpen klaar te maken voor het nieuwe klimaat en de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen bij hoosbuien of extreme droogte.

Benieuwd naar de ontwikkeling en maatregelen in Overijssel? Kijk op:

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

www.ijsselvechtdelta.nl

www.ruimtevoordevecht.nl