Provincie Overijssel sluit zich aan bij statiegeldalliantie

Gepubliceerd op 13 maart 2018

De Provincie Overijssel sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Gedeputeerde Staten zien het heffen van statiegeld als een goed middel om zwerfafval te voorkomen. De Statiegeldalliantie dringt bij de rijksoverheid aan op uitbreiding van het aantal verpakkingsmaterialen waarover statiegeld wordt geheven.

Plastic flessen

Gedeputeerde Traag voor Milieu, Energie en Europa: “Vermindering van zwerfvuil draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in de provincie. Daarnaast kunnen de ingeleverde flessen worden hergebruikt, of dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dit levert een bijdrage aan de circulaire economie. In een circulaire economie wordt (rest)afval zoveel mogelijk voorkomen. Afval dat toch ontstaat wordt gebruikt als grondstof voor andere producten.”

Aanstaande donderdag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over al dan niet uitbreiden van het statiegeld op gebruikte flessen.

Aansluiting bij de Statiegeldalliantie is een van de actiepunten uit het Initiatiefvoorstel Plastic, dat vorige week door Provinciale Staten is aangenomen.


Logo statiegeldalliantie