In memoriam: Harry Timmerman

Gepubliceerd op 12 maart 2018

Op 8 maart 2018 is oud provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel Harry Timmerman overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Hij werkte van 1997 tot 2015 bij de provincie Overijssel. In die functie was hij als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor vier colleges van Gedeputeerde Staten en drie Commissarissen van de Koning(in). Onder zijn leiding ontwikkelde de provincie zich tot een flexibele, efficiënte en resultaatgerichte overheidsorganisatie. Zo stond hij samen met de directies van Zwolle en Kampen aan de basis van het Shared Service Center van deze drie organisaties, leidde hij de renovatie van het oude provinciehuis en zorgde hij er mede voor dat Overijssel jaren op rij het keurmerk ‘Investor in People’ mocht dragen.

Ook landelijk was Timmerman actief. Hij was voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en speelde een belangrijke rol bij zowel de strategische heroriëntatie van het IPO als bij het opstellen van de toekomstvisie van de gezamenlijke provincies. In 2009 werd hij genomineerd voor de titel ‘Overheidsmanager van het Jaar’ en in 2011 riep Public Mission hem uit tot Best Presterende Ambtenaar.

Bij zijn afscheid in 2015 werd Timmerman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De provincie Overijssel heeft veel aan hem te danken. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het provinciebestuur

Mr. B. Staal,

Commissaris van de Koning.