Overijsselse scholingsaanpak ouderen trekt aandacht Tweede Kamer

Gepubliceerd op 21 december 2017

De Overijsselse aanpak om oudere medewerkers om te scholen heeft de belangstelling van Den Haag getrokken. Juist deze medewerkers moeten voorkomen dat een tekort aan personeel een remmende factor wordt voor de regionale economie. De aanpak maakt onderdeel uit van het plan ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Dit plan heeft tot doel dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te doen aan de arbeidsmarkt.

Steeds meer ondernemers in Overijssel en Nederland hebben moeite om hun openstaande vacatures in te vullen. Dit geldt vooral in de techniek, bouw en ICT maar in toenemende mate zijn er ook personeelstekorten in sectoren als transport en logistiek, zorg en het onderwijs. Tegelijkertijd is er sprake van onbenut arbeidspotentieel in de vorm van groepen werkzoekenden met een structureel slechte arbeidsmarktpositie.

Oudere medewerkers

Oudere medewerkers verliezen over het algemeen minder snel hun baan dan jongere medewerkers. Maar als zij hun baan verliezen, komen ze moeilijker aan het werk. De kans op langdurige werkeloosheid is voor de werkeloze 55+ veel hoger dan gemiddeld. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Ondanks hun zwakkere arbeidsmarktpositie biedt de economische groei ook kansen op de Overijsselse arbeidsmarkt. Juist hun arbeidspotentieel is van groot belang om te voorkomen dat een tekort aan personeel een remmende factor wordt voor de regionale economie. Enexis is een mooi voorbeeld. Daar is een groep oudere medewerkers tot grote tevredenheid omgeschoold tot monteur”.

Tweede Kamer

Provincie Overijssel ontwikkelt, samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en partners in de arbeidsmarktregio’s, onder meer succesvolle werkervaringstrajecten, jobcoachingstrajecten en leerwerk-trajecten. “. Het is voor alle betrokkenen een grote stimulans dat er in de Tweede Kamer met belangstelling naar onze aanpak wordt gekeken. We delen graag onze ervaringen!” aldus van Hijum. In januari bespreekt Provinciale Staten de nieuwe plannen om onder meer de 55+ aanpak te intensiveren.

Iedereen in Overijssel doe mee

Het Investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016-2019’ is ruim 2 jaar geleden ontwikkeld in nauwe samenspraak met de relevante stakeholders. De factsheet ‘Iedereen in Overijssel doet mee!’ geeft de resultaten per september 2017 weer.