Koninklijke Onderscheiding voor Zwollenaar Lolke Folkertsma

Gepubliceerd op 13 december 2017

Bij zijn afscheid als provinciaal archiefinspecteur/archivaris, rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer heeft drs. L.Folkertsma (65) vandaag uit handen van loco-Commissaris van de Koning Eddy van Hijum een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Folkertsma is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Lolke Folkertsma, met zijn echtgenote.

Verdiensten

Lolke Folkertsma krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote verdienste voor de ontwikkeling van de archivering bij de overheid, zijn inzet voor vakbond CNV en voor zijn grote inzet voor de protestantse gemeente in Zwolle.

Folkertsma werkte sinds 1980 in verschillende functies bij de provincie. De laatste 10 jaar was hij niet alleen provinciaal archiefinspecteur/archivaris maar combineerde hij die functie met die van rijksarchivaris in Overijssel (namens HCO), gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer, plaatsvervangend archiefinspecteur/archivaris in Gelderland, secretaris van het Archiefberaad Overijssel en secretaris en penningmeester van de koepel van provinciale archiefinspecteurs (LOPAI). Folkertsma wordt gezien als een landelijke autoriteit op het gebied van innovatieve digitalisering inzake archivering bij de overheid.

Maatschappelijk

Loco-commissaris Van Hijum roemde de maatschappelijk inzet van Lolke Folkertsma. Zo is hij al sinds 1987 actief lid van vakbond CNV. Bij de bond vervulde hij diverse bestuurlijke functies.

Daarnaast is Folkertsma al jarenlang zeer actief bij de Protestantse Gemeente Zwolle. Hij was vele jaren ouderling en scriba van de Scheppingskerk in Holtenbroek. Hij was actief betrokken bij de fusie van de Gereformeerde en Hervormde kerk in Nederland (PKN). Sinds 2006 vervult hij het scribaat van de Evangelisch Lutherse kerk in Zwolle.

Ook is hij lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Schnitgerorgel van de Grote Kerk in Zwolle.

Een voorbeeld voor velen zei loco-commissaris Van Hijum tijdens een receptie in het provinciehuis in Zwolle, waar Folkertsma afscheid nam omdat hij met pensioen gaat.