Oppervlakte blauwgrasland in Overijssel gegroeid

Gepubliceerd op 5 december 2017

Blauwgraslanden zijn herkenbaar aan de blauwgroene kleur vanwege de zeggen- en grassoorten die er overheersen. Blauwgraslanden zijn natte schraallanden op vochtige tot natte zand- of veenbodems. In de 19e eeuw kwam in Overijssel meer dan 7.000 ha voor. Van het blauwgrasland is 46 ha behouden gebleven, verspreid over 27 beschermde natuurgebieden.

In Overijssel is sinds 1992 meer dan 400 ha landbouwgrond omgevormd met het doel om nat schraalland te herstellen. 18 ha heeft zich tot blauwgrasland ontwikkeld en dit oppervlak zal de komende jaren toenemen. Herstel blijkt niet makkelijk te zijn en kost ook veel tijd.

In het 14e Overijssels Feit van 2017 leest u meer over blauwgraslanden in Overijssel.