OTB/MER N35 Nijverdal - Wierden ter inzage

Gepubliceerd op 1 december 2017

Het Ontwerptracébesluit / Milieueffectrapport (OTB/MER), en alle bijlagen, voor de verbreding van de N35 Nijverdal-Wierden liggen van  1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren. Rijkswaterstaat organiseert op 13 december een informatieavond over het OTB/MER. Op 16 november heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het OTB/MER voor de verbreding van de N35 Nijverdal - Wierden ondertekend.

Digitaal ontwerp

Het ontwerp van de weg is beschikbaar in het Geografisch Informatiemodel (GIM). Via dit digitale ontwerp kunnen omwonenden en andere belangstellenden de nieuwe weg bekijken en inzoomen op specifieke locaties. Een 3D-visualisatie van het ontwerp is te zien op de website https://rws.tik-app.nl/n35nw.

In het OTB/MER staan de details over de verbreding en verlegging van de weg. Ook welke gevolgen de plannen hebben voor bijvoorbeeld de natuur, het landschap, het geluid en de waterhuishouding. En welke maatregelen de minister neemt om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden.

OTB/MER inzien

Het OTB/MER en alle bijlagen zijn in te zien bij:

  • de gemeente Hellendoorn (Willem Alexanderstraat 7, Nijverdal);
  • de gemeente Wierden (loket Bouwen en Wonen, Pouliestraat 3, Wierden);
  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, district Oost (Brugginksweg 6, Hengelo).

U kunt de stukken ook inzien via www.platformparticipatie.nl/nijverdalwierden en tijdens de informatiebijeenkomst van 13 december in Wierden.

Inloopavond 13 december

Rijkswaterstaat organiseert een informatiebijeenkomst over het OTB/MER op woensdag 13 december 2017. U bent van harte welkom in Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28, 7642 CS Wierden. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Tijdens de inloopavond kunt u de digitale kaart en de 3D-visualisatie van de weg bekijken. Ook is een notulist van de Directie Participatie aanwezig, die uw zienswijze kan vastleggen.

Meer informatie

Informatie over het project vindt u op www.rws.nl/nijverdalwierden.

Het project N35 Nijverdal-Wierden is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten, Regio Twente en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.