Onderzoek naar grondwaterverontreiniging in IJsselmuiden

Gepubliceerd op 15 november 2017

De provincie Overijssel voert de komende maanden bodemonderzoek uit naar een grondwaterverontreiniging in IJsselmuiden. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat een bodemverontreiniging in het gebied zich via het grondwater verspreidt. De provincie wil met het nieuwe onderzoek in beeld brengen waar de grondwaterverontreiniging zich precies heeft verspreid, en of er risico’s zijn voor gezondheid, natuur en voor verdere verspreiding. De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht. Volgens de GGD IJsselland is er op dit moment geen risico voor de gezondheid van omwonenden.

Kaartje verontreiniging IJsselmuiden, met rood omcirkeld de verwachte verspreiding van de grondwaterverontreiniging. Ook in de Koekoekspolder (blauwe cirkel) wordt onderzoek gedaan om uit te sluiten dat ook daar verspreiding plaats vindt.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Milieu, Energie en Europa: “Voor de mensen en bedrijven die in het gebied wonen, is dit een spannende ontwikkeling. De eerste signalen zijn bemoedigend: er zijn waarschijnlijk geen risico’s voor de gezondheid. Maar we willen dat wel zeker weten: de provincie wil dat al haar inwoners in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken. Vandaar dat we nu snel extra onderzoek uitvoeren, zodat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen bieden en indien nodig kunnen werken aan een oplossing”.

Bron en verspreiding

In de jaren zestig en zeventig was aan de Blekerijweg een chemische wasserij gevestigd. Door de werkzaamheden van deze voormalige wasserij is de bodem ter plekke ernstig verontreinigd. De provincie treft op dit moment voorbereidingen voor de sanering. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in voorbereiding op de sanering, werd duidelijk dat de verontreiniging zich onder de grond via het grondwater verspreidt. Deze verspreiding is in noordoostelijke richting, richting de woonwijk Zandberg en mogelijk ook richting het tuinbouwgebied de Koekoekspolder. De provincie Overijssel benadrukt dat de huidige wasserij aan de Blekerijweg geen relatie heeft met de verontreiniging.

Risico’s en gevolgen

De verspreiding via het grondwater onder de woonwijk zit behoorlijk diep. Bij normaal gebruik van tuinen en erven is er geen risico voor de gezondheid. De provincie heeft de GGD gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook de GGD ziet op basis van de beschikbare informatie geen risico’s. Wel adviseert de GGD mensen rond de verontreiniging die een waterpomp gebruiken, het water te laten onderzoeken. De provincie is bereid om deze bemonstering mee te nemen in haar onderzoek. Mensen die dit willen, kunnen zich bij de provincie melden. Afhankelijk van de verspreiding van de verontreiniging zijn er mogelijk ook (toekomstige) risico’s voor de tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder. Dit is nog niet zeker, maar de provincie wil met het onderzoek duidelijk scheppen. Indien nodig worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 13 en dinsdag 14 november zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners en bedrijven in het gebied.