Ondernemers pleiten voor simpele regels én begrip voor hun (praktijk)situatie

Gepubliceerd op 14 november 2017

Overijsselse ondernemers zijn positiever over de regel- en lastendruk dan de Nederlandse ondernemers in het algemeen. Maar ook zij vinden vaak dat het beter kan, zo blijkt uit een recent afgenomen ondernemersenquête.

De regels moeten begrijpelijk zijn en belangrijke problemen oplossen, aldus de ondernemers. Zij vinden het ook belangrijk dat de regels op de praktijksituatie aansluiten: “Beoordeel situaties vanuit de praktijk. Gebruik boerenverstand in plaats van definities.”

In het 12e Overijssels Feit van 2017 leest u meer over wat de ondernemers vinden van de regel- en lastendruk.