"Groen Gebogen" winnaar van de prijsvraag Maak Overijssel Asbestdakenvrij!

Gepubliceerd op 2 november 2017

Vereniging Groen Gebogen uit Dalfsen wint de prijsvraag ‘Maak Overijssel Asbestdakenvrij!’. De prijsvraag is uitgezet door de provincie Overijssel, met als doel om inspirerende ideeën te krijgen voor de aanpak van kleine asbestdaken. Gedeputeerde Annemieke Traag Voor Milieu, Energie en Europa maakte de winnaar bekend tijdens de Nationale Asbest Conferentie in Apeldoorn op 2 november. De winnaar wordt beloond met een startkapitaal van 10.000 euro voor de doorontwikkeling en uitvoering van het idee, inclusief ondersteuning bij het opzetten van een marketingplan.

Annemieke Traag: “Pandeigenaren mogen asbestdaken kleiner dan 35 vierkante meter zelf verwijderen, zonder gebruik te maken van een gespecialiseerd bedrijf. Toch zien we dat het verwijderen van deze asbestdaken nog onvoldoende op gang komt. Vandaar deze prijsvraag om inspirerende ideeën te werven. Wat mij vooral aanspreekt in het winnende idee is het enthousiasme van de indieners en de positieve insteek: maak er een wijkaanpak van, help de bewoners met nuttige hulpmiddelen en koppel het aan andere duurzaamheidsinvesteringen als energiebesparing en opwekking van schone energie”.

Groen Gebogen

De vereniging Groen Gebogen is een bloeiende vereniging met gepassioneerde vrijwilligers. Dit enthousiasme is terug te vinden in hun aanpak van kleine asbestdaken in twee woonwijken in de gemeente Dalfsen. Het idee is gebaseerd op een stappenplan: eerst wordt één asbestdak aangepakt als voorbeeld, daarna wordt er via informatieavonden toegewerkt naar een dag waarop alle bewoners in de wijk gezamenlijk hun asbestdaken vervangen. De bewoners krijgen hierbij hulpmiddelen zoals een veiligheidspakket, rolsteigers, dakladders en een gezamenlijke buurtcontainer voor het asbestafval.

Samen verwijderen en hemelwaterafvoer

De jury is enthousiast. De informatieavonden, het samen verwijderen en de lage prijs maken het idee van Groen Gebogen realistisch en uitvoerbaar voor iedereen in de wijk. De jury was ook gecharmeerd door het idee om tegelijkertijd andere duurzame onderwerpen aan te pakken. Zoals een groen dak en het apart opvangen en afvoeren van hemelwaterafvoer. Dit project is een voorbeeld voor andere wijken in andere dorpen en steden.

Vanaf 2024: asbestdaken verboden

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verbod voor asbestdaken. Alle asbestdaken moeten dan door de eigenaar verwijderd zijn. In de Overijsselse woonwijken ligt er nog ongeveer één miljoen m2 asbest op de daken, vooral op bijgebouwen zoals schuren. Het totaal aan asbestdaken in de provincie Overijssel wordt op dit moment geschat op zo’n 10 miljoen m2. Om ervoor te zorgen dat al deze daken per 2024 verwijderd zijn, zet de provincie zich in om de aanpak van asbestdaken te versnellen. Zo worden er sneller meer asbestdaken verwijderd, worden risicovolle daken eerder aangepakt én vindt er een betere spreiding plaats in de aanpak van daken tussen nu en 2024. Het opruimen van asbesdaken draagt bij aan een schone en veilige leefomgeving voor de inwoners van Overijssel. Het levert tevens werk en banen op voor het Overijsselse bedrijfsleven.