Sterk cultureel aanbod en talentontwikkeling in Overijssel

Gepubliceerd op 21 juli 2017

Vanuit de regeling ‘Cultureel aanbod en Talentontwikkeling’ ontvangen 9 culturele organisaties een financiële ondersteuning van maximaal € 100.000 euro voor twee jaar van de provincie Overijssel. Hiermee kunnen zij de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun producties verhogen, nieuwe concepten/ technieken uitproberen, talenten intensiever begeleiden of een netwerk vormen en steviger maken. Met deze regeling wil de provincie het culturele aanbod in Overijssel versterken en talent ontwikkelen.

De organisaties die een subsidie ontvangen voor de uitvoering van een tweejarige activiteitenprogramma zijn: Stichting TETEM kunstruimte, Stichting Benjamin Britten Jeugdorkesten, Kunstenlab, Stichting 33 1/3, Theaterschip voor Dans Netwerk Overijssel, Stichting Zwolse Theaters, TEN Producties, Stichting Vuur en Vlam en Stichting Consensus Vocalis.

“Deze subsidie voelt als een hele mooie erkenning voor Kunstenlab. Hiermee kunnen we met onze organisatie een belangrijke volgende stap zetten én het biedt een prachtige kans om de positie van hedendaagse beeldende kunst en kunstenaars in Overijssel te versterken”, aldus Mieke Conijn, directeur van Kunstenlab.

Flexibel en inspelen op ontwikkelingen

Bij het opstellen van het nieuwe provinciale cultuurbeleid vroegen de partners de provincie om het meerjarige cultuurbeleid op hoofdlijnen vooral voort te zetten. Daarbij was ook breed behoefte aan flexibiliteit en vernieuwing. De regeling voor de versterking van het culturele aanbod en talentontwikkeling’ komt daaraan tegemoet. Vorig jaar liepen diverse Overijsselse culturele organisaties landelijke subsidie mis, omdat Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie hun aanvragen afwezen. Met deze nieuwe regeling wil de provincie de Overijsselse culturele infrastructuur alsnog een impuls geven. Hester Maij: “Het is mooi dat Overijssel instellingen uit diverse kunstdisciplines kent die potentie en de wens hebben om zich verder te ontwikkelen. Deze ambitie hebben wij nodig om de Overijsselse culturele infrastructuur en onze landelijk positie te versterken. Om deze ambitieuze organisaties te blijven motiveren is een financiele bijdrage van twee jaar op z’n plek.”

Gezamenlijke adviescommissie Oost-Nederland

Vanuit het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-20120 werken de provincies Overijssel en Gelderland samen aan versterking van de culturele infrastructuur in Oost-Nederland. Eén van de resultaten is het instellen van een gezamenlijke adviescommissie Cultuur. Deze commissie wordt gevormd door een flexibele pool van maximaal 30 deskundigen op het gebied van verschillende kunstdisciplines. In wisselende samenstellingen beoordelen zij aanvragen van in totaal drie culturele regelingen in Overijssel en Gelderland. Dit gebeurt vooral omdat beide provincies zodoende met de commissie kunnen komen tot gedeelde observaties over de culturele infrastructuur in Oost-Nederland. Met de beoordeling van de regeling ‘Cultureel aanbod en talentontwikkeling’ heeft de nieuwe adviescommissie Cultuur in Oost-Nederland officieel haar eerste adviezen in Overijssel uitbracht.