Provincie Overijssel steunt kleine culturele initiatieven

Gepubliceerd op 21 juli 2017

De provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de Overijssel met het instellen van een eigen fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO). Voor de komende vier jaar, vanaf nu tot 2020, is er door de provincie 595.000 euro beschikbaar gesteld.

Met dit CultuurFonds op Naam kunnen de komende jaren zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd. Naast culturele organisaties, zoals stichtingen, kunnen ook bijdragen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld wijken en buurten, worden aangevraagd bij het KCIPO.

Meer informatie over het fonds is te vinden op www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-intitiatieven-overijssel.