5,2 miljoen euro voor maatregelen langs verbrede A1

Gepubliceerd op 21 juli 2017

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer investeren samen zo’n 5,2 miljoen euro in maatregelen langs de A1. Rijkswaterstaat gaat de snelweg vanaf 2018 verbreden. De maatregelen van de provincie en gemeente richten zich onder andere op geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen en faunapassages. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer ondertekenden hiervoor op 20 juli 2017 een bestuursovereenkomst tijdens een fietstocht langs de A1.

“De capaciteitsuitbreiding van de A1 zorgt voor een vlotte en veilige reis tussen Apeldoorn en Twente. Dat stimuleert de economie en werkgelegenheid in onder meer Deventer. Maar naast meer asfalt kijken we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1. Zo kan iedereen vanaf de weg en in het gebied van het landschap genieten”, aldus gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Liesbeth Grijsen.

Geluidmaatregel Bathmen

Het verbreden van de A1 zorgt voor meer geluidsoverlast in Bathmen. De gemeente Deventer financiert 7 ton voor geluidswerende maatregelen en de provincie draagt 7 ton bij voor een passende inrichting van die maatregel in het landschap. Hoe de geluidmaatregelen er uit gaan zien, wordt de komende tijd uitgewerkt, samen met inwoners van Bathmen.

Streekoduct Oxersteeg

Met de verbreding van de A1 legt Rijkswaterstaat meteen een nieuwe faunapassage aan ter hoogte van het viaduct in de Oxersteeg. Door van het viaduct een ‘streekoduct’ te maken, verbetert de verbinding voor fietsers en voetgangers, zonder dat dat ten koste gaat van de ruimte voor auto’s en landbouwvoertuigen. Naast de investering van Rijkswaterstaat (675.000) dragen gemeente (40.000) en provincie (1.7 mln) financieel bij.

Boermark en De Hop

De parkeerplaatsen Boermark en de Hop worden plekken waar automobilisten even kunnen pauzeren en van het Sallandse landschap kunnen genieten. De parkeerplaatsen zijn alleen geschikt voor auto’s en niet voor vrachtauto’s en worden zo ingericht dat bewoners grenzend aan de Boermark en de Hop geen overlast ervaren. De provincie Overijssel investeert hier 1 miljoen euro.

Fietsstructuur Deventer Zuid

Rondom de A1-zone liggen diverse kansen om de fietsverbindingen te verbeteren, zowel voor de recreanten als voor forensen. Gemeente (600.000 euro) en provincie (500.000 euro) lossen samen meerdere 'missing links' op, zoals langs de Schipbeek en een fietspad over de Dortherbeek. Dit draagt bij aan toegankelijkheid van de bedrijventerreinen per fiets.