Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio

Gepubliceerd op 21 februari 2018

Gedeputeerde Staten stellen voor 2018 een bedrag van ruim 20 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 70 miljoen euro. De provincie en de gemeenten hebben in samenspraak de projecten uitgezocht.

Infrastructuur

In totaal zijn 46 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2018 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verruimen of wijzigingen van kruispunten. Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voor de fiets valt te denken aan de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Verkeersveiligheid

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en (e-)fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties zoals de fietsverlichtingsactie en de ‘BOB’-campagne.